Loading

ปรับร่างผังเมืองกทม.รับมือน้ำเพิ่มคลองแนวเหนือใต้ลงทะเลถกปริมณฑลร่วมวางผังรองรั

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2554
ปรับร่างผังเมืองกทม.รับมือน้ำเพิ่มคลองแนวเหนือใต้ลงทะเลถกปริมณฑลร่วมวางผังรองรับ

นายนพนันท์ ตาปนานนท์ ผู้จัดการโครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(กทม.) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 กล่าวว่า ร่างผังเมืองรวม กทม.ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งที่ 3 จะมีการทบทวนเพื่อรองรับน้ำท่วมใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต โดยจะมีการกำหนดแนวคลองในทิศทางเหนือใต้เพิ่มขึ้นเชื่อมต่อกับคลองที่มีอยู่แล้ว เพื่อส่งน้ำลงไปให้ถึงทะเล

สำหรับฝั่งตะวันออกของ กทม.จะมีการเพิ่มแนวคลองสำหรับส่งน้ำเพิ่ม 3-4 แนว เป็นการเชื่อมต่อคลองสามวา 6 คลองสามวา 10 คลองสามวา 13 และคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ส่วนฝั่งตะวันตกจะเพิ่มแนวคลองอีก 2 แนว คือ เชื่อมคลองมหาสวัสดิ์กับคลองพระยาราชมนตรี และคลองเชื่อมต่อจากคลองทวีวัฒนา

ทั้งนี้ สาเหตุที่จะต้องเพิ่มคลองในแนวเหนือใต้ตามแนวระบายน้ำทั้ง 2 ฝั่งของ กทม. เนื่องจากคลองในอดีตจะเป็นคลองที่ใช้ในการคมนาคมเชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ใช่คลองที่ใช้สำหรับระบายน้ำส่วนใหญ่จึงเป็นคลองในแนวตะวันออกและตะวันตกที่ไม่ได้ช่วยระบายน้ำลงทะเลให้รวดเร็วขึ้น

ประกอบกับปัญหาที่พบในขณะนี้คือ ฝั่งตะวันออกมีสนามบินสุวรรณภูมิขวางทางน้ำอยู่ด้านล่างของ กทม.

ทำให้การระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกทำได้ไม่เต็มศักยภาพ ขณะที่ฝั่งตะวันตกมีแนวคันคลองมหาสวัสดิ์ขวางทางน้ำอยู่ด้านบน จึงควรที่จะเพิ่มคลองระบายน้ำแนวเหนือใต้ เพื่อช่วยให้ระบายน้ำลงสู่ทะเลทำให้มากขึ้น

นายนพนันท์ กล่าวอีกว่า หลังจากนี้จะมีความร่วมมือระหว่างกทม. และปริมณฑล เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วม รวมถึงการวางผังเมืองในภาคมหานครที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาจจะใช้แนวคิดของกรมชลประทานที่ใช้ถนนวงแหวนเป็นแนวคันกั้นน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ปิดล้อมให้คลอบคลุมทั้ง กทม. และปริมณฑล ซึ่งจะช่วยให้เกิดการวางแผนแก้ปัญหาการระบายน้ำร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จะมีการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำบริเวณด้านใต้ของสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเร่งระบายน้ำจากด้านบนลงมาออกทะเล

สำหรับแผนรองรับน้ำท่วมในร่างผังเมือง กทม.ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงก็มีอยู่แล้วเช่นกัน โดยการเพิ่มพื้นที่เขียวลายหรือพื้นที่รับน้ำทางด้านใต้ของเขตบางขุนเทียนและการให้โบนัสโดยการเพิ่มพื้นที่ก่อสร้างให้กับโครงการที่มีการจัดพื้นที่สำหรับรับน้ำและหน่วงน้ำเป็นต้น โดยขณะนี้ร่างผัง กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่าง หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนไปแล้วก่อนหน้านี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์