Loading

ธนารักษ์วางแผนจัดโซนน้ำท่ว

วันที่ : 22 ตุลาคม 2554
ธนารักษ์วางแผนจัดโซนน้ำท่วม

สงขลา - นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ประชุมมอบนโยบายกับธนารักษ์ในพื้นที่14 จังหวัดภาคใต้ ในการวางแผนป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น มอบนโยบายในการป้องกันเพื่อจัดเตรียมที่ราชพัสดุไว้เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และใช้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นอาจจะใช้วิธีขุดลอกเพื่อการระบายน้ำที่ดีขึ้น โดยให้ประสานไปทางเจ้าหน้าที่ราชพัสดุ

 

ในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้น อาจจะมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งต่างๆ เพราะว่าถ้าหากมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำแล้ว รัฐบาลจะต้องช่วยเหลือด้านการเงินบ่อยๆ จะเป็นภาระมากเพราะฉะนั้นจะต้องทำโซนนิ่ง กำหนดพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบ่อยๆ และแก้ไขไม่ได้ กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ที่มาเช่าพื้นที่ของราชพัสดุใหม่ ในการปลูกที่อยู่อาศัยจะต้องทนทานและมีความสูงพ้นระดับน้ำท่วม หากใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม รัฐบาลก็มีนโยบายให้ซื้อประกันภัยพืชผลต่างๆ

 

ด้านนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในขณะนี้ ผู้เช่าที่ราชพัสดุทั่วประเทศที่ได้รับความเสียหาย และเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม มีมาตรการให้ความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าเช่า และได้มีการสำรวจที่ราชพัสดุ เพื่อจัดหาพื้นที่ที่ไม่ประสบปัญหาน้ำท่วมให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมให้มีที่อยู่อาศัยเป็นการชั่วคราว และเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ