Loading

ธอส.ผ่านหลักเกณฑ์บ้านหลังแร

วันที่ : 6 ตุลาคม 2554
ธอส.ผ่านหลักเกณฑ์บ้านหลังแรก

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง เปิดเผยถึงมาตรการสินเชื่อสำหรับโครงการบ้านหลังแรกอัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปี ว่า รัฐบาลจะเปิดช่องให้บุคคลที่เป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อบ้านหรือกู้ร่วมกับบุคคลอื่น แต่ยังไม่เคยมีบ้านเป็น ของตนเอง หรือยังไม่เคยมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านมาก่อนสามารถยื่นกู้ในโครงการนี้ได้ เพื่อช่วยให้ประชาชนได้มีบ้านหลังแรกเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น แตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนที่ไม่เปิดโอกาสให้กรณีดังกล่าวสามารถยื่นกู้ได้

สำหรับหลักเกณฑ์อื่นๆ คือต้องกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด หรือเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร มีวงเงินกู้ในโครงการนี้ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท กู้ได้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท หรือไม่เกิน 10% ของราคาประเมิน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักที่ใช้สิทธิรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ผู้กู้สามารถติดต่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค.54 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 55 และต้องทำนิติกรรมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธ.ค. 55

ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถได้รับสิทธิภาษีตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินภาษีที่พึ่งชำระในแต่ละปีภาษีเป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์แต่ไม่เกิน 500,000 บาทด้วย

ด้านนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการ ผู้จัดการ ธอส. กล่าว่า ธอส.ได้เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับการยื่นขอกู้ในโครงการดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว โดยประเมินว่า จะมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการนี้พอสมควร เพราะลูกค้าของธอส. ขอสินเชื่อเฉลี่ย 750,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย และไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการภาษีบ้านหลังแรกสำหรับทรัพย์สินรอการขายของ ธอส. ที่มีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ในปัจจุบันมีอยู่จำนวน 6,000 ยูนิตมู,ค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท ก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาจองซื้อแล้วสำหรับการชำระเงินกู้ผู้กู้จะต้องไม่ผ่อนชำระเกินกว่า 2 เท่าของวงเงินชำระในแต่ละเดือน และต้องไม่ปิดบัญชีเงินกู้ หรือรีไฟแนนซ์เงินกู้ก่อนระยะเวลา 7 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ