Loading

กคช.รับลูกนโยบายที่อยู่อาศัยรัฐผุดบ้าน 7-8 แสนจับผู้มีรายได้น้อ

วันที่ : 5 ตุลาคม 2554
กคช.รับลูกนโยบายที่อยู่อาศัยรัฐผุดบ้าน 7-8 แสนจับผู้มีรายได้น้อย

นางพรรณสุภา ยุทธภัณฑ์บริภาร ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า ความชัดเจนด้านนโยบายที่อยู่อาศัยของรัฐบาลขณะนี้ทำให้ การเคหะฯ ได้รับนโยบายในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการ ในลักษณะใกล้เคียงโครงการบ้านเอื้ออาทรระดับราคาขายประมาณ 6-7แสนบาท ซึ่งประกอบด้วยคอนโดมิเนียม, บ้านเดี่ยวโดยราคาของกลุ่มที่อยู่อาศัยดังกล่าวนี้ จะขึ้นกับต้นทุนราคาของที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการใหม่ โดยจะมีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

สำหรับ ที่ดินที่จะนำมาพัฒนาโครงการใหม่ของ กคช.นั้น จะเน้นให้ใช้ที่ดินของการเคหะฯที่มีอยู่เดิมในส่วนของภูมิภาค เนื่องจากมีการศึกษาความต้องการไว้แล้ว แต่อาจจะมีบางส่วนที่เป็นที่ดินใหม่ที่ซื้อใหม่ หรือที่ดินที่เอกชนเสนอให้มีการร่วมทุนเข้ามา อย่างไรก็ตาม การเคหะฯต้องนำเสนอที่ดินที่ กคช.มีอยู่ก่อนและเป็นไปได้ที่จะนำพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ยังไม่ได้ก่อสร้างการเคหะฯ จะเอากลับมาทำใหม่ โดยต้องดูความต้องการจริงของลูกค้าก่อนว่าเป็นความต้องการที่จะซื้อหรือความต้องการที่จะเช่าโดยการเคหะฯ จะต้องเอาประสบการณ์จากโครงการบ้านเอื้ออาทร ที่กคช.มีอยู่มาปรับปรุงในเรื่องของหลักเกณฑ์  ระเบียบ การดำเนินงาน

ทั้งนี้ แผนการจัดงานขายโครงการของการเคหะแห่งชาติในปีงบประมาณ 2555 นี้ การจัดงานขายบ้านจะมีรูปแบบการขายที่เปลี่ยนไปโดยการจัดงานมหกรรมต่างๆ จะจัดขึ้นก็ต่อเมื่อเปิดโครงการใหม่เท่านั้น ส่วนโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชน และโครงการ by NHAที่เปิดตัวไปแล้วแต่ยังขายไม่หมด การเคหะฯ จะทำการตลาดโดยใช้โมบายทีมนำทีมฝ่ายการตลาดลงไปขายในพื้นที่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย นอกจากนั้นจะจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารการขายสำหรับโครงการที่ขายยาก โดยบริหารการขายตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลตอบรับการจ้างเอกชนบริหารหารขายเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งในปีงบประมาณใหม่นี้ก็เช่นกัน การจ้างขายโครงการที่ขายยากไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับเอกชนที่เข้ามา

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน