Loading

ธอส.เร่งปรับหลักเกณฑ์กู้บ้านหลังแรกชงครม

วันที่ : 28 กันยายน 2554
ธอส.เร่งปรับหลักเกณฑ์กู้บ้านหลังแรกชงครม.

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง กล่าวถึง แนวทางการดำเนินโครงการ บ้านหลังแรก 0% ว่าได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยเบื้องต้นคาดว่าโครงการดังกล่าวจะใช้รูปแบบอัตราดอกเบี้ย 0% ระยะเวลาโครงการ 2-3 ปี ในวงเงินรวมมูลค่า 1 หมื่นล้านบาท และราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 2 ล้านบาท ทั้งนี้ บ้านที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นทั้งสินทรัพย์รอการ ขาย (NPA) ของธนาคาร รวมทั้งบ้านใหม่

ทั้งนี้ คาดว่าจะเสนอโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาซึ่งรัฐบาลอาจต้องเป็นผู้อุดหนุนวงเงินชดเชยให้แก่ ธอส.ด้วย ส่วนแนวทางการพิจารณาการลดค่าธรรมเนียมการโอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา เพิ่มเติม เนื่องจากต้องการลดจุดอ่อนและเพิ่มสิทธิประโยชน์ได้มากกว่าแนวทาง การลดค่าธรรมเนียมการโอนในครั้งที่ผ่านมา

สำหรับโครงการบ้าน 0% 2 ปี วงเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการ ในช่วงที่ผ่านมานั้น ขณะนี้วงเงินอนุมัติดังกล่าวได้เต็มจำนวนแล้ว แต่ในทางการ เบิกจ่ายยังเหลืออยู่เล็กน้อย เนื่องจากผู้ยื่นบางรายยังคงติดขัดในเรื่องเอกสาร

ด้านนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธอส.เปิดเผยว่า โครงการบ้านหลังแรกดอกเบี้ย 0% ของรัฐบาลชุดใหม่ ทาง ธอส. จะเร่งนำหลักการที่ทางกระทรวงการคลังมอบหมาย มาปรับแก้ให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของทางธนาคารเพื่อให้กระทรวงการคลัง นำเข้าที่ประชุมครม.ซึ่งในส่วนของวงเงินชดเชยที่ทางธนาคารจะได้จากรัฐบาลนั้น หากมีการอนุมัติวงเงิน 10,000 ล้านบาท การชดเชยก็จะอยู่ที่ 100-1,000 ล้านบาท ซึ่งต้องดูข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงราคาของบ้านที่ประชาชนส่วนใหญ่ยื่นขอสินเชื่อด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับสินเชื่อบ้านมือสอง (NPA) ของ ธอส. ขณะนี้อยู่ที่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งสอดรับกับนโยบาย หากกำหนดให้ได้ทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง ในขณะที่งบประมาณ 25,000 ล้านบาท ในโครงการของรัฐบาลชุดที่แล้ว อนุมัติแล้ว 17,000 ล้านบาท เหลือ 8,000 ล้านบาท ที่ยังมีปัญหาในเรื่องของเอกสาร และคาดว่าจะไม่อนุมัติร้อยละ 10-15 และทาง ธอส. มีเงินสำรองอยู่ 3,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ