Loading

ประชาชน2ล้าน ได้คืนภาษี 3 แสน ซื้อบ้านหลังแร

วันที่ : 12 กันยายน 2554
ประชาชน2ล้าน ได้คืนภาษี 3 แสน ซื้อบ้านหลังแรก

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ ลดภาษีให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้ว โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีต้องเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีและเป็นผู้ซื้อบ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถนำมาหักภาษีได้ 300,000 บาท ในระยะเวลา 5 ปี หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท โดยจะนำข้อสรุปนี้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้เร็วที่สุด

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาประมาณ 10 ล้านคน แต่มีผู้ยื่นแบบและเสียภาษีจริงเพียง 2 ล้านคนเท่านั้น ซึ่ง คนกลุ่มนี้จะได้สิทธินโยบายบ้านหลังแรก คาดการณ์ว่านโยบายนี้จะทำให้รายได้หายไปประมาณ 1,000 ล้านบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้