Loading

กคช.ผุดบ้านปฐมภูมิทางเลือกนศ.จบใหม

วันที่ : 29 สิงหาคม 2554
กคช.ผุดบ้านปฐมภูมิทางเลือกนศ.จบใหม่

นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่าการเคหะแห่งชาติมีแผนสร้างบ้านปฐมภูมิ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องเข้ามาทำงานในเมือง นอกเหนือจากการสร้างบ้านเอื้ออาทร สำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อตอบสนองนโยบายบ้านหลังแรกตามที่รัฐบาลวางไว้โดยทำเลที่ตั้งห่างจากรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่เกิน 15 กิโลเมตร ส่วนราคาขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการ

นายวิฑูรย์ กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการสร้างบ้านเอื้ออาทรใหม่จำนวน 1 แสนหน่วยภายใน 4 ปี คาดว่าต้องใช้เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างที่หน่วยละ 1.2 แสนบาท ซึ่งสูงกว่าบ้านเอื้ออาทรเดิมที่ใช้งบอุดหนุนเพียง 80,000 บาท เนื่องจากมีต้นทุนที่สูงขึ้นและเพื่อเป็นการลดการแบกรับภาระหนี้สิน การเคหะฯ จะยกเลิกการรับซื้อบ้านคืนจากธนาคารที่ได้ยึดจากลูกค้าการเคหะฯ รวมทั้งให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน ภายใต้กฎหมายร่วมทุนในโครงการที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาท

อนึ่ง ปัจจุบันโครงการบ้านเอื้ออาทร มีทั้งสิ้น 2.8 แสนหน่วยจำหน่ายไปแล้ว 1.7 แสนหน่วย อีก50,000 หน่วย จะทยอยขายในช่วง1-2 ปี ส่วนที่เหลือ 30,000 หน่วยคาดว่าต้นปี 2556 จะก่อสร้างแล้วเสร็จ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ