Loading

กคช.ปรับแบบบ้านหรูเน้นประหยัดพลังงา

วันที่ : 17 สิงหาคม 2554
กคช.ปรับแบบบ้านหรูเน้นประหยัดพลังงาน

นายศักดิ์ชัย เสถียรภาพงษ์ ผู้อำนวย การศูนย์พัฒนาการออกแบบและวิศวกรรมการเคหะแห่งชาติ หรือ (กคช.) เปิดเผยในงานสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้โครง การการศึกษาวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมว่า กคช.ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ผลการวิจัยดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาด้านวัสดุก่อสร้าง และ กคช. จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของ กคช. ในอนาคต

"ปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่ง กคช. มีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานในโครงการของ กคช. ด้วย โดยเบื้องต้นจะนำร่องโครงการที่อยู่อาศัยระดับบนจำนวน 10 โครงการ ที่ กคช. ได้มีการปรับปรุงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะวัสดุโครงสร้าง และฟังก์ชันภายในบางประเภท ซึ่งจะทำให้ต้นทุนบ้านเพิ่มขึ้นประมาณ 10-15% ขณะที่ กคช. ยังคงต้องขายบ้านในราคาเดิม แต่เมื่อเทียบกับการใช้งานในระยะยาวจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลถึง 10-20%"

สำหรับผลการวิจัยดังกล่าวได้มีการเสนอถึงอาคารที่พักอาศัยทั่วไปที่มีผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าสัดส่วน 94.5%เกิดจากด้านสถาปัตยกรรมมากสุด ดังนั้น การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างจึงมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นอันดับแรก เช่น ระบบผนัง พื้น หลังคา เป็นต้น นอกจากนี้ได้มีการเสนอให้ กคช. รวมทั้งภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาโครงการขนาด ใหญ่ก่อสร้างอาคารคราวละมากๆ นำผลการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับอาคารที่ออกแบบและก่อสร้าง ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ในทันที และยังเป็นการผลักดันให้ผู้ผลิตและพัฒนาวัสดุ-ผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยดังกล่าวจะนำเสนอให้ กคช. ในต้นเดือนกันยายน 2554 เพื่อนำไปต่อยอดต่อจากบ้านประหยัดพลังงาน ซึ่งขณะนี้ กคช. ได้จัดสร้างบ้านตัวอย่างในรูปแบบบ้านเดี่ยว 2ชั้น ขนาด 100 กว่า ตร.ม. ในราคา 1.8 ล้านบาท เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนนำไปพัฒนาโครงการของ กคช. ต่อไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ