Loading

ผุดเคหะชุมชนต่อยอดบ้านเอื้อเชียงใหม่-ชลบุรี

วันที่ : 4 สิงหาคม 2554
ผุดเคหะชุมชนต่อยอดบ้านเอื้อเชียงใหม่-ชลบุรี

นางพรรณสุภา  ยุทธภัณฑ์บริภาร ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า จากผลสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยใน 2 จังหวัดหลักคือ เชียงใหม่และชลบุรี พบว่ายังมีความต้องการสูงต่อเนื่องหลังจากปิดการขายโครงการเอื้ออาทร

ดังนั้น กคช. จึงได้พัฒนาโครงการเคหะชุมชนรองรับลูกค้าในพื้นที่ โดยมียูนิตรวม 4,507 หน่วยประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ 3 โครงการ คือ 1.เชียงใหม่ (สันผีเสื้อ)อาคารชุด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร ราคา 413,000-428,000 บาท/ยูนิต 704 ยูนิต  2.โครงการเชียงใหม่ (ไนท์ซาฟารี) อาคารชุด 4 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตร ราคาขาย407,000-422,000 บาท/ ยูนิต 482 ยูนิต 3.โครงการเชียงใหม่ (หนองหาร) บ้านแฝด 2 ชั้น พื้นที่ 22.75 ตารางวาราคาขาย 420,000 บาท/ ยูนิต 394 หน่วย รวม 3 โครงการ 1,580 ยูนิต

ส่วน จ.ชลบุรี 4 โครงการ คือ1.โครงการชลบุรี (ห้วยกะปิ) บ้านเดี่ยว2 ชั้น พื้นที่ 21 ตารางวา ราคาขาย456,000 บาท/ ยูนิต 420 ยูนิต และอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น ราคาขาย 2.83-2.87 ล้านบาท/ ยูนิต 20 ยูนิต 2.โครงการชลบุรี (บ่อวิน) บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ 21 ตารางวา ราคาขาย486,000 บาท /ยูนิต 695 ยูนิต3.โครงการชลบุรี (นาเกลือ) อาคารชุด3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 33 ตารางเมตรราคาขาย 476,000-486,000 บาท/ยูนิต982 ยูนิต 4.โครงการชลบุรี (กุฎโง้ง)บ้านแฝด 2 ชั้น พื้นที่ 24 ตารางวาราคา 528,000 บาท/ ยูนิต 360 ยูนิตรวม 4 โครงการ 2,477 ยูนิต

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ