Loading

การเคหะฯ ลุยจัดมหกรรมบ้านเอื้อ

วันที่ : 6 กรกฎาคม 2554
การเคหะฯ ลุยจัดมหกรรมบ้านเอื้อฯ

นายสมชัย เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า ล่าสุดการเคหะฯ ได้เรียกประชุมทีมการตลาดและการขายเพื่อเตรียมจัดงานมหกรรมขายโครงการบ้านเอื้ออาทร โครงการเคหะชุมชนและโครงการใหม่ภายใต้แบรนด์ by NHA ซึ่งในครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ยิ่งใหญ่ของกการเคหะแห่งชาติโดยคาดว่างานดังกล่าวจะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนกรกฏาคมนี้ รวม 10 วัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรสานทางห้างสรรพสินค้าจะมีพื้นที่ว่างในช่วงเวลาที่ กคช.ต้องการในช่วงดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามหากไม่มีพื้นที่ในห้าง อาจจะใช้พื้นที่ตั้งของโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นสถานที่จัดงานแทนก็ได้และจะนำที่ดินเปล่า พื้นที่แปลงขนาดเล็กไปจนถึงไม่เกินพื้นที่ขนาด 5ไร่ ออกขายด้วยจะขายในราคาประเมินซึ่งการเคหะฯ ให้กรมที่ดินประเมินและจ้างบริษัทเอกชนสองบริษัทมาประเมิน ทำราคากลางเพื่อขายในงานนี้ด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ