Loading

กทม.แจกแบบบ้านให้ประชาชน โครงการ'สร้างบ้านด้วยรอยยิ้

วันที่ : 31 พฤษภาคม 2554
กทม.แจกแบบบ้านให้ประชาชน โครงการ'สร้างบ้านด้วยรอยยิ้ม

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ทวีทอง เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และนายวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แถลงข่าว โครงการ สร้างบ้าน...ด้วยรอยยิ้ม” (ตามโครงการแบบบ้านยิ้ม...เพื่อประชาชน)

นายธีระชนกล่าวว่า กทม.จัดทำโครงการ แบบบ้านยิ้ม...เพื่อประชาชนโดยแจกแบบบ้าน 100 แบบ ให้แก่ประชาชน โดยมีประชาชนมาขอรับแบบบ้านมากถึง 2,500 ราย เมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา จากผลสำเร็จ กทม.จึงจัดทำโครงการ สร้างบ้าน...ด้วยรอยยิ้ม” (ตามโครงการแบบบ้านยิ้ม...เพื่อประชาชน) เพื่อขยายผลไปสู่ประชาชนทั่วประเทศ โดยได้ร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดเตรียมแบบบ้านใหม่เพิ่มเติมอีก 30 แบบ

โดยเน้นบ้านแบบที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน มีราคาค่าก่อสร้างเริ่มต้นที่ขนาดพื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร ราคา 2.4 ล้านบาท ไปจนถึง 870 ตารางเมตร ราคา 15.6 ล้านบาท พร้อมประสานสถาบันการเงิน 4 แห่ง จัดสิทธิพิเศษทางด้านสินเชื่อ เพื่ออนุมัติดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ยังได้มอบแบบบ้านทั้งหมด จำนวน 130 แบบ (รวมของเดิม) ให้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจกให้ประชาชน

ผู้ที่สนใจสามารถขอรับแบบบ้านฉบับสมบูรณ์ประมาณเดือนกันยายนนี้ ได้ที่สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย กรุงเทพมหานคร หรือสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และสามารถ ดาวน์โหลดได้ทาง www.bangkok.go.th/housing

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก