Loading

คอลัมน์: ดาต้าเบส: ยอดคงค้างสินเชื่ออสังหาฯขยายตัว 10.5

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2554
คอลัมน์: ดาต้าเบส: ยอดคงค้างสินเชื่ออสังหาฯขยายตัว 10.5%

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)รายงานว่า ณ เดือน มี.ค. 2554 ยอดคงค้างสินเชื่อบุคคลเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ยังคงขยายตัวต่อเนื่องที่ 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมาอยู่ที่ 1.12 ล้านล้านบาท จาก 1.09 ล้านล้านบาท และ9.62 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 และ2552 โดยการเงินที่ผ่อนคลายยังคงเป็นปัจจัยเอื้อต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน

 

ธปท.ระบุเพิ่มเติมว่า ความต้องการ(อุปสงค์) อสังหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อปล่อยใหม่จากธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8,869 หน่วย จากเดือนกุมภาพันธ์ที่ 5,895 หน่วย โดยส่วนหนึ่งเป็นผลของการจัดรายการส่งเสริมการขายในมหกรรมบ้านและคอนโด

 

ส่วนของอสังหาฯสร้างใหม่ (อุปทาน)ใหม่ในเดือน มี.ค.ทรงตัวในระดับสูงใกล้เคียงกับเดือน ก.พ. เนื่องจากผู้ประกอบการยังคงมีมุมมองต่อภาวะอสังหาฯในทางที่ดี เห็นจากดัชนีความเชื่อมั่น ณ ไตรมาส 1/54 ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่สำรวจโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาฯอยู่ที่ 51.2 สะท้อนความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อน

 

หากประเมิน 3 เดือนแรกของปีพบว่าไตรมาส 1/54 แม้จะหดตัวจากไตรมาส4/53 แต่อุปทานมีความสอดคล้องกับอุปสงค์ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลจากผู้บริโภคบางส่วนชะลอการซื้ออสังหาฯออกไปเนื่องจากค่าครองชีพเริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม จำนวนธุรกรรมเฉลี่ยต่อเดือนทั้งด้านอุปสงค์อุปทานถือว่าได้กลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงไตรมาส 1 ปี 2551 ซึ่งเป็นช่วงก่อนมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล

 

สำหรับข้อมูลยอดคงค้างของสินเชื่อผู้ประกอบการอสังหาฯ พบว่ามีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย ณ เดือน มี.ค.2554 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 3.62 แสนล้านบาท เทียบกับ 3.60 แสนล้านบาทและ 3.80 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 และ 2552

 

โดยปัจจัยสำคัญของการปรับตัวลดลงดังกล่าว ซึ่งค่อนข้างจะสวนทางกับการขยายตัวของตลาด เนื่องมาจากผู้ประกอบการหันไปถึงแหล่งทุนอื่นแทนการกู้เงินกับธนาคาร เช่น การระดมทุนผ่านหุ้นกู้

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 - 18 พ.ค. 2554