Loading

โครงการบ้านหลังแรกผ่านฉลุย ครม.สั่ง ธอส.เปิดหวอให้กู้ทันท

วันที่ : 4 พฤษภาคม 2554
โครงการบ้านหลังแรกผ่านฉลุย ครม.สั่ง ธอส.เปิดหวอให้กู้ทันที

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษณาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม. เห็นชอบโครงการบ้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรกตามที่คลังเสนอ  โดยให้ ธอส.ปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเองรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 0%ใน 2 ปีแรก ปีที่ 3-5 คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเอ็มอาร์อาร์ หากเป็นกรณีสวัสดิการ คิดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลบ 0.50% ส่วนปีที่ 6 เป็นต้นไป หากเป็นกรณีสวัสดิการ คิดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ลบ 1% ส่วนรายย่อยคิดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ 0.50%กำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 25,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เสนอวงเงินมา 20,000 ล้านบาท เนื่องจาก ครม.เห็นว่าอาจไม่เพียงพอ ซึ่ง ครม.ได้หารือกันมีการตั้งวงเงินสำรองเพิ่มไปถึง 50,000 ล้านบาท ก่อนจะสรุปกันที่ 25,000 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลมีภาระชดเชยดอกเบี้ย 450-500 ล้านบาท

เพื่อไม่ให้กระทบกับธุรกิจของธนาคารอื่น ได้กำหนดคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อว่าจะต้องไม่ใช่ลักษณะการรีไฟแนนซ์ระยะ เวลาขอกู้ 8 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค ธ.ค 2554 มีเงื่อนไขสำคัญคือผู้ขอสินเชื่อต้องไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อนและผู้กู้ต้องย้ายชื่อเป็นเจ้าของและอยู่อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกูตามโครงการฯนี้โดยไม่มีชื่อหรือเคยเป็นเจ้าของบ้านในทะเบียนบ้านที่นำมาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกูกับ ธอส.และต้องมีชื่อเป็นผู้อาศัยในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี โดย ธอส.จะให้วงเงินกูไม่เกินเกณฑ์หลักประกันตามระเบียบปกติ ของ ธอส.มีระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30ปี และอายุผู้กู้หลักรวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ