Loading

เบรกรีไฟแนนซ์กู้ซื้อบ้านดอก0

วันที่ : 29 เมษายน 2554
เบรกรีไฟแนนซ์กู้ซื้อบ้านดอก0%

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 เม.ย.54 นายกรณ์  จาติกวณิช รมว.คลัง นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ได้หารือถึงความคืบหน้าเรื่องมาตรการบ้านหลังแรก ที่จะดำเนินการผ่านธอส. ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจะลดวงเงินปล่อยกู้จาก 5 หมื่นล้านบาท เหลือ 2 หมื่นล้านบาท และจะไม่เปิดรับรีไฟแนนท์ลูกหนี้เก่าหรือลูกหนี้จากธนาคารอื่น เพราะต้องการให้เกิดการซื้อขายบ้านใหม่จริง อย่างไรก็ตาม ยังคงกำหนดเงื่อนไขให้กับคนที่ต้องการจะซื้อบ้านหลังแรก ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย0% ใน 2 ปีแรก หลังจากนั้น ดอกเบี้ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศ เช่น อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อย หรือ เอ็มอาร์อาร์ -0.5% โดยมีเงื่อนไขว่าลูกหนี้รายดังกล่าวจากต้องอยู่กับธนาคารเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ