Loading

กรุงไทยลั่นเป้าเอ็นพีเอหมื่นล

วันที่ : 5 เมษายน 2554
กรุงไทยลั่นเป้าเอ็นพีเอหมื่นล.

นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ ผู้บริหารกลุ่มทรัพย์สินพร้อมขาย ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่าขณะนี้ธนาคารได้เตรียมปรับระบบการดำเนินงาน รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะสามารถลดสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ)ลงได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาที่สามารถลดเอ็นพีเอได้เกินเป้าหมาย ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำในการขายเอ็นพีเอของสถาบันการเงิน โดยธนาคารมีทีมขายทั้งส่วนกลางและเครือข่ายกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกัน ปรับเปลี่ยนแนวทางการขายให้เป็นหนึ่ง สำหรับกลยุทธ์ระบบการขายใหม่จะเน้นหนักเรื่องการสร้างกระบวนการและการประสานงานกับทีมขายเครือข่ายจากทุกหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เช่นปรับแนวทางการขายให้เกิดความร่วมมือของเครือข่าย มีการใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อปิดการขาย โดยให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อให้มากขึ้น เป็นต้นนอกจากนี้ จะมีการให้คำปรึกษาลูกค้าที่สนใจซื้อเอ็นพีเอผ่านทางโซเชี่ยล เน็ตเวิร์ก เช่นผ่านทางเฟซบุ๊ก และ www.KTBNPAC linic.com อีกด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน