Loading

ครม.ไฟเขียวให้พม.กู้พันล้านสร้างบ้านคนไร้บ้าน200ยูนิ

วันที่ : 9 มีนาคม 2554
ครม.ไฟเขียวให้พม.กู้พันล้านสร้างบ้านคนไร้บ้าน200ยูนิต

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบให้ พม.กู้เงินจากธนาคาร 1,000 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปจัดสรรให้แก่สถานธนานุเคราะห์ของพม.ทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เนื่องจากราคาทองคำสูงขึ้น ทำให้ผู้ที่มาจำนำทองคำขอเพิ่มค่าจำนำทองคำมากขึ้น และเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ส่งลูกเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 หลังจากนี้ พม.จะหาธนาคารเพื่อขอกู้เงิน และคาดว่าภายใน 1 เดือนจะกู้ได้ และจัดสรรเงินไปสู่สถานนุเคราะห์ รมว.การพัฒนาสังคมฯ กล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครม.ยังได้เห็นชอบได้ พม.สร้างบ้านพักให้คนไร้บ้านอาศัยอยู่ชั่วคราว จำนวน 200 ยูนิต ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ 100 ยูนิต จ.ขอนแก่น และ จ.เชียงใหม่ แบ่งเป็นจังหวัดละ 50 ยูนิต โดยใช้งบประมาณ 52 ล้านบาท ซึ่งแต่ละยูนิตใช้งบประมาณ 2.35 แสนบาท แบ่งออกเป็นงบก่อสร้าง 1 แสนบาท งบปรับปรุงที่ดิน 8 หมื่นบาท และค่าสาธารณูปโภค 5.5 หมื่นบาท

"หลังจากนี้จะดำเนินการจัดหาที่ดิน และจะเริ่มสร้างภายในปี 2554 อีกทั้ง พม.จะไปปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบ้านมั่นคงเพื่อรองรับโครงการบ้านพักคนไร้บ้านด้วย เนื่องจากโครงการนี้จะให้คนไร้บ้านเข้าอยู่อาศัยชั่วคราว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะมีที่อยู่อาศัย จะเริ่มใน 3 จังหวัดก่อนซึ่ง พม.ได้คัดเลือกคนไร้บ้านไว้ 200 คน

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ