Loading

จองสิทธิ์กู้บ้านยิ้มเฟส2ล้นทะลั

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2554
จองสิทธิ์กู้บ้านยิ้มเฟส2ล้นทะลัก

นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.)เปิดเผยว่า ได้ขยายสินเชื่อในโครงการบ้านยิ้ม เฟส 2 (เพิ่มเติม) สำหรับข้าราชการและพนักงานลูกจ้างของกทม.ออกไปอีก ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2554 วงเงินสินเชื่อไม่เกิน1.5 ล้านบาทต่อราย เพื่อนำไปซื้อที่อยู่อาศัย ทำสัญญาเงินกู้ใหม่ (รีไฟแนนซ์)และปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน

โครงการบ้านยิ้มมีพันธมิตรสถาบันการเงิน 4 แห่ง คือธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคิดอัตราดอกเบี้ย 2.5% ผ่อนเดือนละ1,850 บาท นาน 30 ปี

โดยในวันแรกมีผู้มาใช้สิทธิ์ในโครงการสูงถึง 3,811 ราย เกินจำนวนที่ตั้งเป้าไว้จำนวน 700 ราย และจากการที่มีผู้สนใจจำนวนมาก จึงตัดสินใจเพิ่มวงเงินสินเชื่ออีก 1,000 ล้านบาทรวมกับวงเงินเดิมที่ตั้งไว้ 3,000 ล้านบาทเป็น 4,000 ล้านบาท ในการปล่อยสินเชื่อในครั้งนี้

โดยผู้มาขอสินเชื่อในวันแรกจะพิจารณาคำขอสินเชื่อให้ทั้งหมด แต่จะผ่านการพิจารณาจากสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้หรือไม่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้กู้ด้วย หากวงเงินที่มีอยู่ยังไม่พอกับความต้องการ จะพิจารณาขยายวงเงินเพิ่มอีกครั้งละประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถทำได้ทันที เพราะโครงการนี้ทาง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ กทม. ได้อนุมัติแผนงานไว้เรียบร้อยแล้ว

"เป้าหมายของ กทม.ต้องการที่จะจัดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับข้าราชการและพนักงานลูกจ้างของ กทม. ผ่านโครงการบ้านยิ้มอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่าย การจัดสินเชื่อโครงการบ้านยิ้ม 2 ปีที่ผ่านมามีการกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ประมาณ 7,000 ยูนิต เฉลี่ยวงเงินที่ได้รับอนุมัติประมาณ9 แสนบาทต่อราย ส่วนการกู้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลี่ย 3-4 แสนบาทต่อราย" รองผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ