Loading

เคหะชงแผน 5 ปีครม.ทำบ้านคนจน 5 แส

วันที่ : 31 มกราคม 2554
เคหะชงแผน 5 ปีครม.ทำบ้านคนจน 5 แสน

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่าในเดือน มี.ค.นี้ จะเสนอแผน 5 ปี(พ.ศ. 2554-2558) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยตามแผน 5 ปี กคช.จะมีโครงการที่รองรับประชาชนในทุกระดับรวม 5 หมื่นหน่วย มูลค่า 6.5 แสนบาท ใช้เงินลงทุน 5 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยปีละ 1 หมื่นบาท ซึ่งการพัฒนา 70-80% จะเน้นไปที่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง ส่วนอีก20-30% จะเป็นระดับรายได้สูง เพื่อนำกำไรมาชดเชยให้โครงการผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

ทั้งนี้ กคช.จะขายบ้านเอื้ออาทรที่เหลืออยู่ประมาณ 5 หมื่นหน่วย รวมถึงก่อสร้างและโอนบ้านที่อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมดให้แล้วเสร็จในปลายปี 2555 หรือต้น ปี 2556 นอกจากนี้จะนำที่ดินจากโครงการบ้านเอื้ออาทรที่ระงับการพัฒนาไป 67 โครงการจาก 143 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่สำรวจแล้วว่าเป็นที่ต้องการมาพัฒนาต่อให้ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง 3.3 หมื่นหน่วย มูลค่า 3 หมื่นล้านบาท

โครงการดังกล่าวเป็นบ้านระดับรายได้น้อยประมาณ 2.5 หมื่นหน่วยราคาไม่เกิน 5 แสนบาท มูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วนบ้านผู้มีรายได้ปานกลาง 8,000 หน่วย ราคา7 แสน-3 ล้านบาท

 สำหรับภาระหนี้ ขณะนี้บริหารจัดการได้โดยลดหนี้จาก 8.7 หมื่นล้านบาท เหลือ 5.8 หมื่นล้านบาทใน 2 ปี

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ