Loading

ธปท.ยิ้มคอนโดฯไม่สะดุดแม้สั่งแบงก์คุมเข้มสินเชื่

วันที่ : 31 มกราคม 2554
ธปท.ยิ้มคอนโดฯไม่สะดุดแม้สั่งแบงก์คุมเข้มสินเชื่อ

นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมมีการซื้อขายต่อเนื่องไม่ได้มีการหยุดชะงัก แต่กลับพบว่าการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมของธนาคารพาณิชย์ ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ธปท.ได้ออกมาตรการกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่ต่ำกว่า 90% สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยในส่วนของคอนโดมิเนียมราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งมีผลไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา

"เท่าที่ ธปท.ติดตามพบว่ามาตรการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อยอดขายหรือการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ แต่เท่าที่ดูภาพรวมเห็นความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการปล่อยสินเชื่อดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามที่ ธปท.ต้องการ เพราะมาตรการที่ธปท.ออกไปเป็นการเตือนให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้อพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ให้ดี และดูกำลังซื้อ และอุปทานในตลาดที่มีอยู่ให้รอบคอบมากขึ้น"

สำหรับประเด็นที่กำไรของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นสูง ในช่วงรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นซึ่งอัตราการขยายตัวของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 11.3% ในปี 53 โดยสินเชื่ออุปโภคบริโภค สินเชื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวในระดับที่สูงที่สุด ขณะที่สินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ขยายตัวเป็นอันดับสองรองลงมา ซึ่งถือเป็นการขยายตัวที่น่าพอใจ แม้ในช่วงต้นปีก่อนมีผู้ประกอบการร้องเรียนเข้ามามากว่าได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินค่อนข้างยาก ส่วนสินเชื่อที่ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ประเภทอุตสาหกรรมต่างๆ กลับเป็นบวกและขยายตัวดีขึ้นเรื่อยๆ

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธปท.กล่าวว่า ธปท.ได้พยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเอสเอ็มอี รวมถึงรับรู้ถึงความต้องการจริงของภาคธุรกิจว่าต้องการสินเชื่อมากน้อยแค่ไหน เพื่อให้สามารถกำกับดูแลสถาบันการเงิน และช่วยให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินทำได้มากขึ้น

สำหรับการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฉบับที่ 2 (มาสเตอร์แพลน) ในปี 54 ซึ่งธปท. มีแผนจะยกระดับความสามารถของธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย ให้ขอยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบได้นั้น ธปท.ได้ส่งประกาศคุณสมบัติการขอยกระดับธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบประกาศดังกล่าว กลับมาแล้วขณะนี้รอให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน และ ธปท.จะดำเนินการเพื่อประกาศให้ผู้สนใจมาขอยกระดับต่อไป

"ขณะนี้มีธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย และธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์มาขอยกระดับ ถ้า ธปท. และคลังอนุมัติจะได้ใบอนุญาตใบใหม่เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ และคืนใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยกลับมาให้ธปท. "นางสาวนวพร กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ