Loading

ชงลด ค่าโอน-ภาษีบ้านมือ2 หวังกระตุ้นตลา

วันที่ : 27 มกราคม 2554
ชงลด ค่าโอน-ภาษีบ้านมือ2 หวังกระตุ้นตลาด

น.พ. สมศักดิ์ มุนีพีระกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ สมาคมเตรียมผลักดันตลาดบ้านมือสองที่อยู่ในตลาด เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร(กทม.)และปริมณฑลจำนวนกว่า 300,000 หน่วย ให้สามารถซื้อ-ขายได้คล่องตัวมากขึ้น โดยเสนอกระทรวงการคลังลดหย่อนภาษี 3 รายการ ประกอบด้วย การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนของกรมที่ดินจากปกติ ต้องเสีย 2% จากราคาประเมิน การลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะของกรมสรรพากร จากปกติเสีย 3.3% จากราคาประเมิน และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดจากการขายบ้าน เฉลี่ย 3-4%

"ในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดจากการขายบ้านมือสอง เสนอให้คำนวณแค่ส่วนต่างของกำไรจากการขายบ้านเท่านั้น เช่น บ้านราคา 1,000,000 บาท ขายได้กำไร 200,000 บาท ก็ให้นำกำไร ที่ 200,000 บาทมาคำนวณจัดเก็บภาษี หรือรูปแบบแคปปิตอลเกณฑ์ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันผู้ขายบ้านมือสองจะได้รับผลกระทบจากภาระภาษีมากถึงเกือบ 10% แม้ว่า หลายรายจะยอมขายบ้านขาดทุนก็ตาม"

ขณะเดียวกันได้มีการหารือกับ คณะกรรมการหอการค้าไทยด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่มีนายประสงค์ เอาฬาร เป็นประธาน ซึ่งจะมีข้อสรุปในเรื่องของตัวเลขที่จะเสนอลดหย่อนภาษีดังกล่าว โดยมองว่า การซื้อขายบ้านมือสอง มีผลกระทบมาก เพราะหากไม่มีมาตรการจูงใจที่ดีกว่า ผู้ซื้อจะมุ่งไปซื้อบ้านใหม่ที่ออกสู่ตลาดในทำเลเดียวกับบ้านมือสองและเสียภาษีไม่แตกต่างกัน

ต่อข้อถามที่ว่า ค่าธรรมเนียมการโอนจะลดหย่อนเท่ากับที่เคยลดหย่อนให้กับบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสองทั้งระบบ คือ 0.01% หรือไม่ นายกสมาคมฯกล่าวว่า ขึ้นอยู่ที่หอการค้าไทยและรัฐบาลจะเห็นสมควร และหากรัฐบาลยอมผ่อนผันเชื่อว่า ตลาดบ้านมือสองจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

สำหรับทำเลที่บ้านมือสองขายดี จะเป็นทำเลที่บ้านมือหนึ่งหรือบ้านใหม่ไม่สามารถเข้าไปพัฒนาได้ เนื่องจากที่ดินราคาแพงโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวราบ เช่น ทำเลย่านซีบีดีหรือย่านศูนย์กลางธุรกิจ ทำเลย่านถนนลาดพร้าว รัชดาภิเษกเป็นต้นที่แทบจะไม่มีโครงการบ้านจัดสรรใหม่ๆเกิดขึ้นเลย

ขณะที่ นายพัลลภ กฤตยานุวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) หนึ่งในคณะทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับบ้านมือสองระบุว่า โดยภาพรวมบ้านมือสองทั่วประเทศมีจำนวน กว่า 500,000 หน่วย แยกเป็นในเขตกทม.และปริมณฑลจำนวนกว่า 300,000 หน่วย ส่วนบ้านมือหนึ่งหรือบ้านใหม่พร้อมขายจำนวนกว่า100,000 หน่วย

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจะเสนอต่อกระทรวงการคลัง ก็คือ ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% ของราคาประเมิน ลงกว่า 50% แต่สูงกว่าที่เคยลดหย่อนให้กับช่วงที่เกิดวิกฤติและออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯคือ 0.01%ค่าจดจำนอง นอกจากนี้ยังลดหย่อนรวมไปถึงภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%จากราคาประเมินที่ดิน และ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เกิดจากการขายบ้านโดยให้คำนวณแบบแคปปิตอลเกณฑ์ หรือ คำนวณจากส่วนต่างของกำไรที่ขายได้ ซึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลจะจัดเก็บได้สูงกว่าช่วงที่ลดหย่อนให้กับบ้านมือหนึ่งแน่นอน" สมมติว่า เคยลดหย่อนจากมาตรการกระตุ้นอสังหาฯครั้งที่หมดอายุลงแล้วรัฐจัดเก็บภาษีได้ 1,000 ล้านบาท แต่การลดหย่อนภาษีให้กับบ้านมือสองรัฐจะสามารถจัดเก็บได้ 2,000-3,000 ล้านบาท"

อย่างไรก็ดี ตัวเลขที่เสนอให้ลดหย่อนจะกำหนดถาวร เพราะต้องการกระตุ้นตลาดบ้านมือสองให้เกิดการซื้อขายในตลาดอย่างจริงจังและกระตุ้นให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในราคาที่ไม่แพง โดยอัตราที่ลดหย่อนภาษี จะกำหนดเป็น 2 อัตรา ตามราคาขาย เช่น ราคาขายไม่เกิน 3,000,000 บาท จะได้รับลดหย่อนมากเช่นได้รับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนมากกว่า 50% จากอัตราปกติ ที่ 2% ของราคาประเมิน ส่วนราคาขายสูงกว่า 3,000,000 บาทขึ้นไป ค่าธรรมเนียมการโอนที่ได้รับลดหย่อนจะสูงขึ้นแต่ไม่เกิน 2% อย่างแน่นอน

ส่วนการลดหย่อนภาษีธุรกิจเฉพาะจะต่ำกว่า 3.3% และใช้แคปปิตอลเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้ฯดังกล่าว แทนการคำนวณภาษีจากการขายบ้านทั้งหมด และในเร็วๆนี้ จะเสนอต่อกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นชอบต่อไป ส่วนอัตราลดหย่อนแต่ละรายการขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังว่าตัวเลขไหนเหมาะสม

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ