Loading

นคร แจงกฎเหล็ก4ข้อหลัก ซื้อที่อยู่อาศัยไม่ให้ผู้ขายโก

วันที่ : 5 มกราคม 2554
นคร แจงกฎเหล็ก4ข้อหลัก ซื้อที่อยู่อาศัยไม่ให้ผู้ขายโกง

นาย นคร มุธุศรี นายกผู้ก่อตั้งสมาคมบริหารทรัพย์สิน แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาจะมีข่าวกรณี "ซื้อ บ้านไม่ได้บ้าน" เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวันและทีวี.หลายครั้ง ถ้าจะวิเคราะห์กันคงเป็นเพราะผู้ประกอบธุรกิจอสังหาฯแห่ผุดบ้านจัดสรร ผุดคอนโดฯจำนวนมากเกินไป ทั้งที่กำลังติดป้ายประกาศขายและเตรียมตัวเปิดโปรเจกต์ใหม่ ซึ่งในแต่ละปี จะมีจำนวนรวมกว่า 150,000 ยูนิต ในขณะที่ความต้องการมีเพียง 70,000-80,000 ยูนิตเท่านั้น ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จึงออกมาเปิดเผยว่าในปี 2553 มีผู้ซื้อบ้านร้องเรียนมากกว่า 3,000 ราย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพและไม่ตรงกับโฆษณา

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ผู้ซื้อควักกระเป๋าจ่ายเงินแล้วผู้ขายไม่ ยอมก่อสร้างโครงการตามสัญญา แม้จะบอกเลิกสัญญาและขอเงิน ดาวน์ที่จ่ายไปทั้งหมดคืนก็ตาม จึงขอแนะนำวิธีการป้องกันปัญหา  ดังกล่าวดังนี้ 1.ให้ซื้อบ้านหรือเคหสถานที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จก่อน ขายเท่านั้น 2.จ่ายเงินดาวน์ตามงวดงาน โดยตกลงกับผู้ขายตั้งแต่ วันจองครั้งแรก ส่วนงวดที่ 2 และงวดต่อๆไปให้จ่ายตามขั้นตอน ปลูกสร้าง และงวดสุดท้ายให้จ่ายเงินในวันทำการโอนบ้าน ณ สำนักงานที่ดิน 3.ทำสัญญาตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่ สคบ. กำหนด ทุกข้อ ทุกรายการ และถ้าจะเขียนเพิ่มเติมข้อความเหล่านั้นต้องเป็น ประโยชน์ต่อผู้ซื้อบ้านเท่านั้น และ 4.ถ้ายังมีปัญหาดีเวลลอปเปอร์ บ้านไม่ปลูกสร้างเคหสถานให้ตามสัญญาให้รีบตรงไป "ยื่นฟ้องศาล" ในท้องที่ได้ทันที ไม่ต้องหวั่นเกรงว่ายุ่งยากหรือสลับซับซ้อน เหมือนคดีความทั่วๆไป เพราะสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายวิธี พิจารณาคดีผู้บริโภค ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการฟ้องร้องแบบง่ายๆ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้