Loading

ชงกทม.ห้ามคอนโดสร้างที่จอดร

วันที่ : 24 กันยายน 2553
ชงกทม.ห้ามคอนโดสร้างที่จอดรถ

""น.ส.อัญชลี ปัทมาสวรรค์ ผอ.สำนักผังเมือง (สผม.) กล่าวถึงการขอปรับปรุงกฎหมายผังเมืองรวมฉบับใหม่ว่า ขณะนี้ สผม.ได้เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการผังเมืองระดับชาติ คือ กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย (มท.) พิจารณาเห็นชอบให้มีการปรับปรุงและยกร่างใหม่ เนื่องจากผังเมืองที่ใช้อยู่จะหมดอายุในวันที่ 15 พ.ค. 54 ประกอบกับในปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป เช่นการย้ายศูนย์ราชการไปแจ้งวัฒนะ การเพิ่มจำนวนของสถานประกอบการ ดังนั้นกทม.จึงเสนอขอเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับภูมิอากาศโลก พื้นที่ที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะ พื้นที่สีเขียว พื้นที่แก้มลิง และยังได้นำประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดห้ามคอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าสร้างที่จอดรถเสนอเข้าไปด้วย

 รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับแนวคิดที่กทม.ต้องการห้ามไม่ให้คอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟ้าสร้างที่จอดรถนั้น เป็นแนวคิดที่สอดคล้องที่กทม.จะจัดตั้งกองทุนพัฒนาเมือง ซึ่งหากให้ผู้ประกอบการไม่สร้างที่จอดรถจะทำให้ผู้ประกอบการลดภาระในการลงทุน และสามารถนำงบลงทุนมาร่วมบริจาคเข้ากองทุนพัฒนาเมืองของกทม. และยังเป็นมาตรการที่จะช่วยจำกัดปริมาณรถยนต์ส่วนตัวด้วย

ด้านนายอธิป พีชานนท์ อดีตนายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่าตนเป็นผู้เสนอแนวคิดดังกล่าวไม่ควรกำหนดว่าคอนโดมิเนียมต้องมีที่จอดรถเท่าใด แต่ให้ขึ้นอยู่กับกลไกของตลาดซึ่งจากเดิมที่กฎหมายบังคับให้พื้นที่ทุก 120 ตร.ม.ในอาคารต้องมีพื้นที่จอดรถ 1 คัน ซึ่งหากกทม.จะมาตีความห้ามไม่ให้มีที่จอดรถเลยคงเป็นไปไม่ได้""

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด