Loading

กคช.ลุยขายบ้านเอื้อ6หมื่นหน่วย ศิริโรจน์ แนะดึงผู้ว่าการคนนอกนั่งบริหา

วันที่ : 14 กันยายน 2553
กคช.ลุยขายบ้านเอื้อ6หมื่นหน่วย ศิริโรจน์ แนะดึงผู้ว่าการคนนอกนั่งบริหาร

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันบ้านเอื้ออาทรมีจำนวนหน่วยที่จะต้องดำเนินการขายต่อให้หมดอยู่ประมาณ 5 หมื่นหน่วย แบ่งเป็น บ้านที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จพร้อมขาย 3 หมื่นหน่วยและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 2 หมื่นหน่วย และในแต่ละปีจะมีบ้านที่รับซื้อคืนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามเงื่อนไขที่ กคช.ทำไว้กับธนาคารในกรณีที่ลูกค้าค้างชำระ 25-30% หรือประมาณ 3,000-4,000 หน่วย โดยบ้านที่รับซื้อคืนนี้ก็จะนำกลับมาขายใหม่

เร็วๆ นี้ กคช. จะร่วมลงนาม (MOU) กับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ที่มีความสนใจที่จะซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรไปให้สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ โดยชุมนุมสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้ปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกเอง โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั่วประเทศอยู่กว่า 1,300 แห่ง 

นายศิริโรจน์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กคช.พยายามแก้ไขปัญหาบ้านเอื้ออาทรในวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เปิดให้เอกชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมทุน หรือ ขายบิ๊กล็อตให้เอกชน แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากติดปัญหาเงื่อนไขหลายด้านทั้งทำเลที่ตั้งไม่มีศักยภาพ และการที่จะเข้าร่วมทุนในแต่ละครั้งนั้นจะต้องนำโครงการเข้าที่ประชุมและให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กคช.ได้ว่าจ้างเอกชนเข้ามาศึกษาหาทางออกในเรื่องนี้ ทางออกที่เป็นไปได้มากสุดก็คือ แยกบัญชีในการบริหารจัดการสำหรับโครงการบ้านเอื้อฯ ขึ้นมา โดยเฉพาะซึ่งจะทำให้เกิดสถานะทางการเงินของ กคช.ดีขึ้น มีผลประกอบการเป็นกำไร โดยปีนี้มีกำไร  1,500 ล้านบาท ซึ่ง กคช. ยังได้รับรางวัลองค์กรรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553 ด้านพัฒนาปรับสถานภาพองค์กร และจากการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการกระตุ้นการขายทำให้ภาระหนี้ของ กคช.ที่เกิดจากโครงการบ้านเอื้ออาทรนั้นคลี่คลายมากขึ้น 

พร้อมกันนี้ นายศิริโรจน์ ยังกล่าวอีกว่า ยังมีโครงการบ้านเอื้ออาทรในบางพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพที่จะนำมาพัฒนา แต่เพื่อให้ทรัพย์สินของรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุด ในบางโครงการ บางทำเลน่าจะมีการยกพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ทำสวนสาธารณะ และสิ่งที่อยากเห็นเกิดการเปลี่ยนแปลงและอยากให้เกิดขึ้นเพื่อให้ กคช.ดำรงอยู่ต่อไป ก็คือ ตำแหน่งผู้ว่าการ กคช. น่าจะมีการคัดสรรจากบุคคลภายนอก มิใช่คัดเลือกจากบุคคลภายใน กคช.เองเหมือนเช่นที่ผ่านมา โดยในเดือนหน้าจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการฯ คนใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ