Loading

บสท.ขยับเป้ารายได้ปีนี้3หมื่นล้า

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2553
บสท.ขยับเป้ารายได้ปีนี้3หมื่นล้าน

นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน กรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้มียอดรับชำระเงิน 8,373 ล้านบาท คิดเป็น 61% ของเป้าหมาย1.38 หมื่นล้านบาท และมียอดขายสินทรัพย์รอการขาย 7,030 ล้านบาท คิดเป็น 95% ของเป้าหมายทั้งปี 7,400 ล้านบาท

 นางจุไรรัตน์กล่าวว่า ผลงานที่ผ่านมาประสบความสำเร็จมากดังนั้นจึงมีนโยบายที่จะปรับเป้าหมายรายได้เพิ่มขึ้นจากยอดรายได้รวม2.12 หมื่นล้านบาท เป็น 3 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเกือบ 1 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มเกือบเท่าตัว โดยเป้าหมายยอดการเรียกชำระเงินจาก1.32 หมื่นล้านบาท เป็น 1.5 หมื่นล้านบาท และยอดขายเอ็นพีเอจาก7,400 เป็น 1.5 หมื่นล้านบาท

 ""เรา บสท.คิดว่าทำได้ตามเป้าหมาย ซึ่งการพยายามตั้งเป้าหมายสูงๆ ในการขายสินทรัพย์หรือการเรียกเก็บตามหนี้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ บสท.และได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าที่จะรอขายสินทรัพย์ให้กับบริษัทสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ และบริษัทบริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อประเทศและสถาบันการเงินด้วย"" นางจุไรรัตน์ กล่าว

  นางจุไรรัตน์ กล่าวว่า ครึ่งปีแรกที่ บสท.สามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมาย เนื่องจากลูกหนี้มารีไฟแนนซ์หนี้ออกไป โดย บสท.ได้ช่วยประสานงานกับธนาคารให้รับลูกหนี้ที่มีประวัติผ่อนชำระดีที่รีไฟแนนซ์ออกไป 2,000-3,000 ล้านบาท และให้ส่วนลดแก่ลูกหนี้ที่นำเงินสดมาชำระหนี้ทั้งหมด

ขณะนี้บสท.ยังได้มีนโยบายในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาในช่วงการชุมนุมทางการเมืองโดยผ่อนปรนการชำระเงินต้นให้ 3-6 เดือนแก่กลุ่มลูกหนี้โรงแรม 11 แห่งรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะคุมไม่เกิดปัญหานี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ซึ่งหากลูกค้ามีปัญหาจะเข้าไปช่วยเหลือทันทีและปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถการชำระหนี้ของลูกหนี้ ทำให้ บสท.มียอดรายได้การเรียกเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมาย

นางจุไรรัตน์ กล่าวว่า สิ่งที่ท้าทายเราอยู่การนำหนี้ที่ถูกดำเนินคดีกลับมาเป็นหนี้ที่ดีให้ได้ ซึ่งขณะนี้มีความยากขึ้นมาก ต้องใช้ฝีมือมาก

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ