Loading

ปรับบ้านเอื้ออาท

วันที่ : 28 มิถุนายน 2553
ปรับบ้านเอื้ออาทร

ในที่สุดการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ก็ตัดสินใจประกาศปรับขึ้นราคาบ้านเอื้ออาทร 55 โครงการรวด เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. นี้เป็นต้นไป โดยไม่สนใจว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจะสามารถซื้อบ้านได้หรือไม่

โดยจะปรับขึ้นยูนิตละตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท ซึ่งจะปรับในโครงการที่ขายได้ (สีเขียว) มียอดขายตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป แต่จะปรับเฉพาะห้องชุดขนาด 33 ตารางเมตร เท่านั้น ส่วนขนาด 24 ตารางเมตร ให้ขายในราคาเดิม คือ หน่วยละ 250,000 บาท

โครงการ บ้านเอื้ออาทร ที่ปรับราคาขึ้น ประกอบด้วย  โครงการในเขตกรุงเทพ ฯ 21 โครงการ โครงการในเขตปริมณฑลโซน นนทบุรี 8 โครงการ ปทุมธานี  10 โครงการ นครปฐม  8  โครงการ สมุทรปราการ 6 โครงการ โครงการในเขตภูมิภาค  2 โครงการ เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ พัทยา และหัวหิน นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นราคาโครงการบ้านเอื้ออาทร  ในพื้นที่สีเหลือง ตามไปอีกในอนาคตด้วย แต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ รองผู้ว่าการฯ กล่าวว่าการปรับขึ้นราคาโครงการบ้านเอื้ออาทร ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็น       ไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ กคช. ปรับขึ้นราคาตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบให้ กคช. ปรับ ขึ้นราคาตั้งแต่เดือนพ.ย. ที่ผ่านมาแล้วนั้น  กคช.ยังมีเหตุปรับขึ้นราคา 3 ประการ คือ 1. เพื่อช่วยเหลือ โครงการอื่นที่ยังไม่ได้ขายและกำลังขายอยู่ เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้างสูงขึ้น  จึงต้องหารหารายได้เข้ามา ซับพอร์ต 2. เพื่อตอก    ย้ำความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ว่าโครงการที่ซื้อไว้ ราคาจะสูงขึ้นแน่นอน ลูกค้าจะได้ไม่ทิ้งโครงการง่ายๆ และ 3 เพื่อเป็นการกระตุ้นในการตัดสินใจ   ผู้ที่ยังไม่ซื้อ เร่งในการตัดสินใจซื้อได้เร็วกว่าเดิม

สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเอื้ออาทร  ควรรีบตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว เพราะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้น กคช.จะปรับราคาขึ้นแล้ว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ