Loading

กคช.ไม่ปิดโครงการบ้านเอื้อแต่สกรีนผู้ซื้

วันที่ : 20 มิถุนายน 2553
กคช.ไม่ปิดโครงการบ้านเอื้อแต่สกรีนผู้ซื้อ

               นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ถึงแม้ว่าการสร้างบ้านเอื้ออาทรจะได้มีการปรับลดหน่วยที่ก่อสร้างจากเดิม 400,000 หน่วย เหลือ280,000 หน่วย แต่หากผลสำรวจชี้ชัดว่าประชาชนมีความต้องการบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่แท้จริงจะมีการสร้างบ้านเอื้ออาทรได้เพิ่มเติมอีก โดยใช้ที่ดินของ กคช. ซึ่งยังมีเหลือจากการปรับลดบ้านเอื้ออาทรอีกถึง 7,500 ไร่ กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้จองซื้อบ้านจะต้องได้รับการตรวจสอบสถานะทางการเงินเพื่อยืนยันว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระกับธนาคารจริงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาธนาคารปฏิเสธให้สินเชื่อเหมือนที่เกิดกับปัญหาบ้านเอื้ออาทรในขณะนี้

          นายอิสสระกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม หากมีการสร้างบ้านเอื้ออาทรเพิ่มอีกจะสร้างในราคาที่สูงกว่ายูนิตละ 390,000 บาท เพราะคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ กคช.ปรับราคาขายบ้านเอื้ออาทรเพิ่มได้ตามทำเล และล่าสุด กคช.ได้มีการปรับราคาขายบ้านเอื้ออาทรบางโครงการเฉลี่ยตั้งแต่ 2-10% แล้วนอกจากนี้ ที่ดินที่เหลือจากการสร้างบ้านเอื้ออาทร กคช.ยังมีแผนที่จะนำมาพัฒนาเป็นเคหะชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอีกหลายโครงการ

         

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ