Loading

ยืดมาตรการอสังหาฯ 2 เดือน

วันที่ : 24 มีนาคม 2553
ยืดมาตรการอสังหาฯ 2 เดือน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 28 มี.ค.นี้ ออกไปเป็นวันที่ 31 พ.ค. 53 เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินและกรมที่ดิน ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จึงเห็นควรให้ขยายเวลาออกไปก่อนเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับประชาชน

   

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง กล่าวว่า การต่ออายุมาตรการอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุมเฉพาะการลดอัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนอง ตามประมวลกฎหมายที่ดินเหลือเพียง 0.01% เท่านั้น ไม่รวมถึงการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะเหลือ 0.1% แต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่าผู้ประกอบการมีผลกำไรจากมาตร การนี้ไปพอสมควรแล้ว

   

ทั้งนี้เหตุผลสำคัญที่รัฐบาลขยายอายุสำหรับมาตรการลดภาษีค่าโอนที่ดิน และค่าจดจำนองให้อีก เป็นเพราะเห็นว่าประชาชนตื่นตัวกับมาตรการเรื่องนี้เป็นอย่างมาก มีการเจรจากู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินในตัวเลขที่ค่อนข้างสูง และได้รับการร้องเรียนว่าผลจากการชุมนุมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่กล้ามาใช้สิทธิ จึงต้องการขอให้รัฐบาลขยายระยะเวลาออกไป นอกจากนี้ สถาบันการเงินก็ยังไม่ธุรกรรมการปล่อยกู้อยู่เป็นจำนวนมากถึง 10,000 กว่ารายการ ที่ประชุมจึงเห็นสมควรขยายอายุมาตรการเรื่องนี้ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.นี้ แต่เป็นการต่ออายุให้ครั้งสุดท้ายเท่านั้น หลังจากนี้ไปจะไม่มีการต่ออายุมาตรการให้อีกแต่อย่างใด

   

นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง ได้หยิบยกประเด็น นี้ขึ้นมาเป็นวาระจรแบบไม่มีเอกสารเป็นการเสนอโดยปากเปล่า โดยระบุว่าที่ผ่านมามีประชาชนเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน จากการดำเนินการไม่แล้วเสร็จและมีเรื่องค้างอยู่ที่สถาบันการเงินเป็นจำนวนหมื่น ๆ รายการ ขณะที่เจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเองก็  ทำงานไม่ทันเพราะมีผู้ทำธุรกรรมค่อนข้างมาก จึงทำให้ ครม.เห็นว่า จำเป็นต้องให้ขยายอายุมาตรการต่อไปอีก 2 เดือน แต่ต้องเป็นส่วนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่แท้จริง

   

นอกจากนี้ผลจากการที่ ครม.เห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน ส่งผลให้ข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย ที่เสนอให้วันที่ 27 มี.ค.และวันที่ 28 มี.ค. เป็นวันทำงานให้กับกรมที่ดินเพื่อรองรับการทำธุรกรรมของประชาชน ต้องเปลี่ยนแปลงไปโดยกำหนดให้เป็นวันเสาร์ที่ 29 พ.ค.และวันที่ 30 พ.ค. แทน เพื่อให้สอดรับกับมติของ ครม.

               

รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม.แจ้งว่า เดิมกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้เสนอขอมติ ครม.ที่ขอให้ประชุมเห็นชอบให้วันที่ 20, 21, 27 และ 28 มี.ค. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ เป็นวันทำงานของกรมที่ดิน หลังจากได้รับประสานจากกระทรวงการคลังว่า มาตรการลดภาษีค่าโอนที่ดินและค่าจดจำนองจะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 มี.ค.นี้ จึงขอความร่วมมือให้  กรมที่ดินทำงานในวันหยุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงมาตรการอย่างเต็มที่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์