Loading

คลังชงเข้า ครม.วันนี้ ก.ม. ที่ดินสิ่งปลูกสร้า

วันที่ : 2 มีนาคม 2553
คลังชงเข้า ครม.วันนี้ ก.ม. ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง

คลังเสนอร่างกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้า ครม.  วันนี้ขณะเดียวกัน การเร่งจัดระเบียบโครงสร้างรายรับรายจ่าย เพื่อให้การจัดงบประมาณเข้าสู่จุดสมดุล เป็นส่วนหนึ่งของการจำทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะ 5-10 ปีข้างหน้า

 

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะเสนอร่างกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่การพิจารณา ของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอังคารที่ 2 มี.ค. นี้โดยร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นส่วนของแผน การปฎิรูปโครงสร้างภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ลดช่องว่างทางรายได้ และแก้ไขปัญหาการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์

ด้าน นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างจำทำงบประมาณรายจ่ายของประเทศในระยะ 5-10 ปีข้างหน้า และเพื่อให้งบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลสามารถกลับสู่สมดุลได้อีกครั้ง กระทรวงการคลังจะต้องเข้าไปดูทั้งฝั่งรายได้และรายจ่ายว่า จะสามารถปฎิรูปได้อย่างไร โดยฝั่งรายจ่ายนั้น มีแนวโน้มว่า จะเพิ่มขึ้นตามนโยบายรัฐสวัสดิการ ฉะนั้นจะต้องมีการปรับลดรายจ่ายส่วนเกิน ขณะที่ฝั่งรายได้จะต้องเติบโตให้สอดคล้องกัน

 

เราต้องพิจารณา แยกเป็นรายการว่า แต่ละรายการของการใช้จ่ายนั้นมีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศหรือไม่และมีรายจ่ายใดบ้างที่สามารถตัดทอนลงได้ เพื่อให้งบประมาณของประเทศเข้าสู่จุดสมดุลตามเป้าหมาย   เขากล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ