Loading

อิสระ บุญยัง แนะรัฐทำโมเดลภาษ

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2553
อิสระ บุญยัง แนะรัฐทำโมเดลภาษี

วันนี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับความพยายามเก็บภาษีของภาครัฐเพื่อนำมาพัฒนาประเทศ ยังมีกฎหมายที่ทับซ้อนกันอีกหลายฉบับ ซึ่งภาครัฐต้องมีหน้าที่การทบทวนก่อนจะเปิดประตูการค้าเสรี

 

ทบทวนโครงสร้างภาษีทั้งระบบ

นาย อิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยกับ โลกวันนี้ว่าสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ผู้ประกอบการต่างเฝ้ารอภาครัฐต่ออายุมาตรการภาษีอสังหาฯ ซึ่งมีทั้งข้อดีละข้อเสียในเวลาเดียวกันคือ ถ้าประกาศต่ออายุมาตรการดังกล่าวออกไปอีกจะทำให้ลูกค้าชะลอการโอนบ้าน ขณะที่ผู้ประกอบการจะ

ได้รับผลดีในแง่ของการกล้าตัดสินใจลงทุน

 

ปีนี้ภาครัฐเตรียมผลักดันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกมาใช้บังคับ ซึ่งจะต้องมีการทบทวนโครงสร้างภาษีทั้งระบบ เนื่องจากภาษีที่เก็บในธุรกิจอสังหาฯไม่ได้เป็นของผู้ซื้อหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นภาษีที่ถูกผลักภาระไปไว้กับผู้ซื้อบ้านโดยตรง อย่างภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ที่เก็บจากผู้ประกอบการก็ได้คิดรวมอยู่ในราคาบ้านแล้ว ซึ่งขั้นตอนตั้งแต่การซื้อที่ดินของผู้ประกอบการก็มีภาษีในการซื้อขาย ระหว่างการพัฒนาโครงการต้องซื้อวัสดุและอื่นๆที่ต้องเสีย VAT 7% แต่ ไม่สามารถขอคืนภาษีได้ เมื่อโอนบ้าน ลูกค้าต้องเสียค่าโอนอีก พอสิ้นปีก็เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

ให้นักวิชาการร่วมจัดทำ โมเดล

ก่อนที่ภาครัฐจะผลักดันใช้กฎหมายนี้เห็นควรให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และนักวิชาการที่มีอยู่จำนวนมาก ทำการศึกษาวิจัยภาพรวมในระยะยาว โดยทบทวนโครงสร้างการจัดเก็บภาษีด้วยการมี โมเดลภาษีเป็นของรัฐเอง ทำให้สามารถพิจารณาได้ทันทีว่าเมื่อลดการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ลงแล้วจะสามารถกระตุ้นรายได้ในการจัดเก็บภาษีทางอ้อมกลับคืนมาได้อย่างไร เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป

 

ภาพรวมของธุรกิจอสังหาฯในปีนี้คาดว่าไม่หวือหวานัก จะเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปประมาณ 5 % เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่เพิ่งเร่งเปิดตัวโครงการในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2552 และราคาสินค้าวัสดุก็ปรับตัวขึ้นพร้อมกับการทุ่มตลาด ซึ่งในระยะยาวคาดว่าเมื่อมีการเปิดตัวการค้าเสรีตามเงื่อนไขของAFTA จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้าง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ