Loading

กคช.เทกระจาด บ้านพร้อมอยู่ เป้า 6หมื่นยูนิ

วันที่ : 20 สิงหาคม 2552
กคช.เทกระจาด บ้านพร้อมอยู่ เป้า 6หมื่นยูนิต

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การเคหะฯ ได้จัดงาน ""การเคหะแห่งชาติ ขอบคุณประเทศไทย"" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2552 ที่สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ และสำนักงานขายเคหะชุมชนทั่วประเทศ โดยงานนี้ตั้งเป้ายอดขาย 10,000 หน่วย 4,000 ล้านบาทซึ่งมั่นใจว่าสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าอย่างแน่นอน ทั้งนี้เนื่องจากโครงการบ้านเอื้ออาทรที่นำมาขาย เป็นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ได้ทันที ซึ่งจะตรงกับความต้องการของลูกค้า

                สำหรับการจัดงาน ""การเคหะแห่งชาติ ขอบคุณประเทศไทย"" ครั้งนี้สืบเนื่องจากการเคหะฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากประชาชนในประเทศท่ามกลางปัญหาที่รุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองภายในประเทศ ปัญหาวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ และปัญหาไข้หวัดใหญ่ 2009 แต่การเคหะฯ ก็ยังฝ่าวิกฤติรอดพ้นมาได้ ซึ่งนอกจากการสนับสนุนจากลูกค้าแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก 3 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารอิสลาม รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และเทศบาล ตลอดจนหน่วยงาน

ของรัฐอาทิ การประปานครหลวง(กปน.) การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) ที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับสาธารณูปโภค-บริการสาธารณะ ให้กับโครงการบ้านเอื้ออาทร และโครงการเคหะชุมชน

                นายศิริโรจน์กล่าวอีกว่า ผลจากการขายโครงการบ้านเอื้ออาทร ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา การเคหะฯมีรายได้ 13,000 ล้านบาท และยังคงมีรายได้ต่อเนื่องเข้ามาอีกกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน จึงส่งผลให้การเคหะฯสามารถพ้นวิกฤต การณ์ต่างๆ ได้ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของพนักงานเคหะชุมชน

                สำหรับการจัดงาน ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม นี้ การเคหะฯได้นำโครงการบ้านเอื้ออาทร ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ก่อสร้างแล้วเสร็จออกขายจำนวน 29,051 หน่วย และส่วนภูมิภาค ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 30,050หน่วย โครงการเคหะชุมชนจากทั่วประเทศ 3,600หน่วย โดยเงื่อนไขของการจอง ประกอบด้วย เงินมัดจำ 3,000 บาท สามารถผ่อนได้นานกับ 2สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคาออมสิน ธอส. และธนาคารอิสลาม และมอบของสมนาคุณและรางวัลมากมาย ฯลฯ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ