Loading

เศรษฐกิจอุดรชะลอตัว ดันยึดทรัพย์-ทอดตลาดพุ่ง

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2552
เศรษฐกิจอุดรชะลอตัว ดันยึดทรัพย์-ทอดตลาดพุ่ง

นายสาธิต ศุภเมธี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงการประมูลขายทรัพย์ของจังหวัดอุดรธานีว่า ในปีงบประมาณ 2551 (1 ต.ค.2550-30 ก.ย.2551) ได้ตั้งเป้าที่จะประมูลขายทรัพย์ออกจำนวน821 ล้านบาท แต่สำนักงานผลักดันทรัพย์สินออกจากภาคการบังคับคดีได้กว่า 907 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 86 ล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2552 (1 ต.ค.2551-30 ก.ย.2552)  สำนักงานได้มอบหมายให้ประมูลการขายสินทรัพย์อยู่ที่กว่า 1,448 ล้านบาท โดยไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.-31 ธ.ค.2551) สามารถประมูลขายสินทรัพย์ออกไปได้จำนวน 169,802,546 บาท ส่วนไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค.-31 มี.ค.2552) ได้ประมูลขายสินทรัพย์ออกไปแล้วจำนวน 501,098,163 บาท และไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย.-30 ก.ย.2552) ได้ประมูลขายสินทรัพย์ออกไปแล้วจำนวน 154,717,626 บาท

                อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราการยึดทรัพย์เพิ่มขึ้น และส่งผลให้การขายทอดตลาดทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกด้วย แต่เมื่อคิดอัตราส่วนยึดและขายแล้ว การขายจะลดลง สำหรับทรัพย์ที่ยึดในจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่เป้นอสังหาริมทรัพย์คิดเป็นสัดส่วน 70% ส่วนที่เหลือเป็นสังหาริมทรัพย์ 30% โดยอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นที่ดินและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ 2009