Loading

ผุดใหม่แฟลตดินแดง ก.พัฒนาสังคัมฯ-กคช. ดันตึกสูง 20 ชั้นนำร่องโซน

วันที่ : 14 กรกฎาคม 2552
ผุดใหม่แฟลตดินแดง ก.พัฒนาสังคัมฯ-กคช. ดันตึกสูง 20 ชั้นนำร่องโซน G

""อิสสระ"" เดินหน้าชูแนวคิด พัฒนาแฟลตดินแดงใหม่ นำร่องโครงการอาคารชุด สูง 20 ชั้น กว่า 300 หน่วย บริเวณโซนG สามเหลี่ยมดินแดง บนเนื้อที่ 2 ไร่ ของกคช.. ให้เอกชนลงทุนรูปแบบเทิร์นคีย์ หวังพลิกคุณภาพชีวิตชาวบ้าน พร้อมหารือคณะกรรมการ 3 ฝ่าย ชาวบ้าน- กคช. -นักวิชาการ ""ผู้ว่าการการเคหะฯชงครม. ไฟเขียวกันยาฯนี้ ผุดอาคารสูง หมื่นหน่วย วางเป้าพัฒนา ล็อตแรกกว่า 80 ตึก 6,000 หน่วย จากกว่า 100 อาคาร 9,000หน่วยบนที่ดินเดิม กว่า 200 ไร่ ค่า 30,000 ล้านบาท ด้านชาวบ้านทั้งเห็นด้วย-ไม่เห็นด้วย ขู่นัดรวมพลต้านอีก จากกรณีที่การเคหะแห่งชาติ(กคช.) มีแผนฟื้นฟูแฟลตดินแดงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชุมชนมาไม่ต่ำกว่า 10ปี แต่ มีปัญหาว่า ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจาก ไม่ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนที่อยู่อาศัย อีกทั้งมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะต่างเข้าใจว่าจะให้ผู้มีรายได้น้อยออกจากพื้นที่โดยนำที่ดินแปลงงามใจกลางเมืองไปพัฒนาหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ขณะที่ อาคารกลับอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมลงทุกทีด้วยเหตุที่อาคารถูกก่อสร้างมานานไม่ต่ำกว่า 50 ปี ผุดตึกสูงนำร่องพัฒนาดินแดง ต่อเรื่องนี้ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะกำกับดูแลการเคหะแห่งชาติ(กคช.) ให้สัมภาษณ์""ฐานเศรษฐกิจ"" ว่า ได้มีแนวคิดพัฒนาโครงการแฟลตดินแดง ด้วยการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแนวสูงขึ้นมาแทนที่ อาคารแฟลตดินแดงเดิมที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรม ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นกว่าสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

 

อย่างไรก็ดี ได้มีนโยบายให้การเคหะฯ พัฒนาโครงการอาคารชุดนำร่อง มีความสูงไม่ต่ำกว่า 10 ชั้นขึ้นไป เนื่องจากเป็นทำเลที่มีศักยภาพ ซึ่งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง (โซนG) เป็นที่ดินของการเคหะฯ พื้นที่ 2ไร่ โดยกำหนดให้เอกชนเข้ามาลงทุนในรูปแบบเทิร์นคีย์ (เอกชนลงทุนและก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จ) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบ ซึ่งหากสร้างเป็นอาคารแนวสูง จะต้องสร้างที่จอดรถและเจาะอาคารให้ลึกลงไปใต้ดิน ซึ่งได้มอบให้คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ(บอร์ด การเคหะฯ ) รับไปศึกษา เพียงแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากเป็นโครงการต้นแบบ ส่วนจะปรับแบบเป็นอย่างไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นัดถก3 ฝ่ายขอความเห็นชอบ

 

                นายอิสสระ กล่าวย้ำโครงการนำร่องนี้ว่า เพื่อต้องการโชว์ศักยภาพให้ชาวแฟลตดินแดงได้เห็นเป็นตัวอย่างว่า การพัฒนาโครงการแฟลตดินแดง ของการเคหะฯ ได้เน้นความน่าอยู่ของชุมชนใหม่ และการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับประชาชนชาวแฟลตดินแดงอย่างแท้จริง โดยไม่ได้ดำเนินการไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  อย่างไรก็ดีจะนำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ที่ ชาวบ้านเสนอ ล่าสุด ซึ่งประกอบด้วย การเคหะ ฯ ผู้แทนชาวบ้านและ นักวิชาการอิสระ ว่า เห็นชอบอย่างไร แต่ทั้งนี้ ผลการสำรวจออกมาว่า มีชาวบ้านเพียง 25 % เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยที่จะให้การเคหะฯพัฒนาและฟื้นฟูแฟลตดินแดงใหม่ โดยในเร็วๆนี้ จะลงพื้นที่พบปะชาวชุมชนแฟลตดินแดง เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ คนป่วย คนพิการ ที่สำคัญ ต้องการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวแฟลตว่า เขามีความคิดเห็นอย่างไร หากการเคหะฯ จะไปพัฒนาโครงการใหม่ บนพื้นที่เก่า

 

                ขณะเดียวกัน ปัญหาใหญ่ ที่แก้ไม่ได้ คือ หากมีการขยับในเรื่องนี้ ชาวบ้านก็วิ่งหานักการเมือง คือการเมืองทั้งสองฝ่ายทั้ง พรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ต่างแย่งกันคือ ไม่สร้าง ซึ่งมองว่า อันตราย ต่อข้อถามที่ว่า ตกลงนโยบายล่าสุดต้องเดินหน้าพัฒนา นายอิสสระ กล่าวว่า มันควรต้องตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเริ่มต้นพัฒนา ซึ่งการดำเนินการ ไม่ใช่หมายความว่า ตัดสินใจก่อสร้างวันนี้ ปีหน้าจะได้อยู่ แต่จะต้องทยอย และกว่าจะได้อยู่ ไม่ต่ำกว่า อีก 4-5 ปีข้างหน้า ถ้าไม่ตัดสินใจไม่เริ่มตอนนี้ ถ้ากรณีพังลงจะมีปัญหาได้

 

""เขาถ่ายรูปสภาพอาคารมาให้ดู โครงสร้างอาคารไม่ไหวแล้ว เพราะ เห็นเส้นเหล็ก มันผุ พัง ซึ่ง อายุ ของอาคารไม่ต่ำกว่า 40-50 ปี คือ มัน หมดสภาพของการเป็นที่พักอาศัย แล้ว ถ้าจะปล่อยให้พังลงมา ไม่ว่าในช่วงรัฐบาลไหนคนก็ต่อว่ากันเละ ดังนั้นจะต้องรีบดำเนินการ ซึ่งในทางวิศวกรรม มองว่าซ่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าสร้างใหม่ เพียงแต่ที่ผ่านมา นักการเมืองชอบหาเสียงกับชาวแฟลต ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการฟื้นฟูตามแผนที่วางไว้ได้""

 

ชงครม.พัฒนาดินแดง ก.ย.นี้

                นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการอาคารชุดสูง 20 ชั้นจำนวนกว่า 300 หน่วย บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง (โซนจี) ซึ่งเป็นที่ดินว่างเปล่าของการเคหะฯ จำนวนกว่า 2 ไร่ เพื่อรองรับการรื้อย้ายให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณแฟลตดินแดงที่อยู่ในข่ายรื้อย้าย เข้า อยู่อาศัยชั่วคราวโดยใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี และหลังจากนั้น จะทยอยรื้อถอนอาคารทันที โดยเริ่มจากอาคารที่เสี่ยงอันตรายที่สุดก่อน ได้แก่ แฟลต 1-8 และ แฟลต 21-32 จาก รวมเกือบ 2,000 หน่วย ทั้งนี้ อาคารที่อยู่ในแผนทุบระยะแรก และพัฒนาใหม่ จำนวน กว่า 6,000หน่วย กว่า 80 อาคาร จากทั้งหมดกว่า 100 อาคาร กว่า 9,000 หน่วย ที่ต้องทยอยรื้อถอนและพัฒนาใหม่เช่นกัน

 

                ส่วนแผนการรื้อย้ายนั้นจะใช้อาคารชุดที่ก่อสร้างไว้บริเวณสามเหลี่ยมดินแดง จะหมุนเวียน ให้ชาวแฟลตดินแดงอยู่อาศัยเป็นชุดๆไป โดยจะไม่ทุบพร้อมกันในคราวเดียว หากอาคารอยู่อาศัยจริง ก่อสร้างเสร็จ ก็ให้เข้าอยู่อาศัยและเปิดให้รายใหม่เข้ามาอยู่ชั่วคราวต่อไป ดังนั้น จึงไม่มีปัญหาการเดินทางและประชาชนทุกรายยังอยู่บริเวณดินแดงที่เดิม

 

                อย่างไรก็ดี ในปีงบประมาณ 2552 หรือภายในเดือนกันยายนนี้ การเคหะฯจะเสนอโครงการฟื้นฟูแฟลตดินแดงและการก่อสร้างอาคารชุดรองรับการรื้อย้ายชาวแฟลตดินแดงบริเวณ สามเหลี่ยมดินแดงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต่อไปทุ่ม 3 หมื่นล. ผุดหมื่นหน่วย อย่างไรก็ดีแผนพัฒนาและฟื้นฟูโครงการแฟลตดินแดง ขณะนี้ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วโดยจะก่อสร้างเฟสแรกเป็นอาคารสูง20-22 ชั้น จำนวน 5-6 อาคาร จำนวนกว่า 10,000 หน่วย มูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท โดยใช้เวลาพัฒนาไม่ต่ำกว่า 6-7 ปีนับจากนี้ ส่วนขนาดห้องมีหลายระดับ เริ่มจาก 30 ตารางเมตรขึ้นไป และจะเปิดโอกาสให้ผู้เช่ารายเดิมเข้าอยู่ทั้งหมด โดยคิดอัตราค่าเช่า ถูกๆ ไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือน ขณะที่พื้นที่ส่วนที่เหลือ จะเปิดให้บุคคลภายนอกเช่า โดยราคาจะสูงกว่าชาวแฟลตดินแดงในฐานะผู้เช่าเดิม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคำนวณอัตราค่าเช่า คาดว่าไม่เกิน 2,000-4,000 บาท ต่อเดือน นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชน ชาวบ้านมีทั้งค้าน-หนุน

 

                ด้านนายปรุงฤทัยธรรม ประธานชมชมผู้สูงอายุ แฟลตดินแดง 21-32 กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับ การเคหะฯ ที่จะมีการรื้อย้ายและฟื้นฟูแฟลตดินแดงใหม่ เนื่องจากมองว่าอาคารยังสามารถอยู่อาศัยได้ และมีการซ่อมแซมไปแล้วก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ 100 % ยังต้องการอยู่ที่เดิมและในสภาพเดิมของแฟลตดินแดง ซึ่งที่ผ่านมา มองว่าการเคหะยังไม่มีความชัดเจน และไม่สามารถจัดหาที่อยู่ใหม่ให้ได้

 

                ขณะที่นายสนิท คงมั่น อายุ74 ปี ประธานชุมชนแฟลตดินแดง อาคาร21-32 กล่าวว่า เห็นด้วยกับ การเคหะฯและ พม.มาโดยตลอดเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิต ที่ดีของชาวบ้านเนื่องจาก ปัจจุบันแฟลตมีสภาพที่เก่า และเสื่อมโทรมลงมาก โดยเฉพาะ อาคาร 1-8 บริเวณ ถนนดินแดง-โบสถ์แม่พระฟาติมา และ อาคารที่ 21-32 บริเวณ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง จำนวน กว่า1,900 หน่วย ซึ่ง เกรงว่าวันดีคืนดี อาจจะถล่มลงมาก็ได้ และ มองว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ 65 % ต้องการ ให้การเคหะฯพัฒนาและสร้างใหม่ และ อยู่อาศัยอาคารใหม่บนที่ดินเดิมในราคาเช่า 1,000 บาทต่อเดือน จำนวน 2,000 หน่วย ส่วนที่เหลือควรจะกำหนดราคาเช่าไม่เกิน 3,000-5,000 บาทต่อเดือน เพื่อรองรับกลุ่มคนภายนอก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ