Loading

สมาคมวิชาชีพตีปี๊บนิทรรศการ ติวเข้ม ตรวจสอบอาคาร ก.ย.นี

วันที่ : 9 กรกฎาคม 2552
สมาคมวิชาชีพตีปี๊บนิทรรศการ ติวเข้ม ตรวจสอบอาคาร ก.ย.นี้

มร.ลอย จูน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 3-5 กันยายนนี้ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร Nation Fire Protection Agency 101 Life Safety Certification Course ขึ้น ในงาน BMAM EXPO ASIA 2009 ที่บริษัทจัดขึ้น เป้าหมายเพื่อพัฒนาวิศวกรและสถาปนิกของไทยให้มีความรู้ด้านการตรวจสอบอาคาร และพัฒนาวิชาชีพดังกล่าวให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เนื่องจากภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟต้า จะมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบ และก่อสร้างอาคารในประเทศไทยมากขึ้น

 

นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด เจ้าของหลักสูตรดังกล่าวเปิดเผยว่า หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยทั้งในอาคารใหม่และอาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เนื้อหาในการอบรมจะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคาร การประยุกต์ข้อกำหนดของประตู บันได การป้องกันควัน

ทางออกแนวราบ ระเบียง ฯลฯ การคำนวณการจัดสรรพื้นที่สำหรับการทำเส้นทางหนีไฟและพื้นที่หลบภัย ความเหมาะสมของแสงสว่าง ไฟฉุกเฉิน และสัญลักษณ์การหนีไฟ ระบบป้องกันไฟพิเศษ และมาตรฐานการป้องกันไฟ รวมถึงข้อกำหนดการใช้สอยอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมควัน ลิฟต์ บันไดเลื่อน ระบบน้ำทิ้ง ขยะ และระบบซักล้าง ฯลฯ

 

ซึ่งเหมาะสมสำหรับวิศวกร สถาปนิก ผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ดูแลอาคารโรงงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เนื่องจากจะสามารถบริหารจัดการสถานที่เพื่อป้องกันความสูญเสีย และพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้การอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการจัดการอัคคีภัยในอาคารหน่วยงานราชการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน โรงงานประกอบรถยนต์ส่งออก ฯลฯ เนื่องจากโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวถูกออกแบบภายใต้มาตรฐานการออกแบบระดับสากล จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจสอบอาคารต้องรับทราบ และเข้าใจพื้นฐานการออกแบบ

 

นายพิชญะกล่าวว่า นอกจากจะมีกิจกรรมการอบรมป้องกันอัคคีภัยระดับชาติแล้ว ภายในงาน BMAM EXPO ASIA 2009 ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมออกบูทแสดงเทคโนโลยีล้ำสมัยเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอาคาร โดยล่าสุดมีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 รายแล้ว สำหรับการอบรมในหัวข้อ Nation Fire Protection Agency 101 Life Safety Certification Course มีนายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ และ ร.ท.วโรดม สุจริตกุล ที่ปรึกษาสมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร เป็นเจ้าของหลักสูตร ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมคนละ 15,00 บาท โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ