Loading

สศค.คาด Q1/52 ศก.- 6.8

วันที่ : 22 พฤษภาคม 2552
สศค.คาด Q1/52 ศก.- 6.8%

          สศค.คาด Q1/52 เศรษฐกิจ ติดลบ 6.8% ส่วนทั้งปี คาด -3.5%

          นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง "เจาะลึกธุรกิจไทย ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจโลก" โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย ปี 52 จะหดตัว 3.5%ต่อปี โดยคาดว่า เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/52 จะหดตัวรุนแรงมากที่สุดที่ 6.8%  ก่อนจะปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 2/52 ที่คาดว่าจะหดตัวลดลงเหลือ 4.8%  และไตรมาส 3/52 หดตัว 3.3%  และไตรมาส 4/52 เศรษฐกิจไทยจะกลับมาเป็นบวกได้

          ทั้งนี้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2/52 เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชัดเจนมากขึ้น จึงส่งผลให้ ไตรมาส 4/52 เศรษฐกิจจึงกลับมาเป็นบวก

          อย่างไรก็ดี สศค.ได้เตรียมพร้อมที่จะเสนอนโยบายด้านการคลังเชิงรุก มุ่งเน้นการแก้ไขจุดอ่อนของปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยในระยะปานกลางและระยะยาว ได้แก่  มาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีสิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ที่เป็นธรรม พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจเพื่อขยายขอบเขตสินทรัพย์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ และ พ.ร.บ.การจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อดูแลด้านหลักประกันรายได้เพื่อการยังชีพเมื่อชราภาพสำหรับแรงงานนอกระบบ

          นอกจากนี้ ยังเห็นด้วยกับการดำเนินนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. เกี่ยวกับการขอความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย ที่จะผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในการ refinance เงินกู้

          "ในอนาคตผู้ประกอบการควรเตรียมตัวที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัญญาณทางเศรษฐกิจบางตัวชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้วในไตรมาส 1 ปีนี้"  นายสมชัย กล่าว

          ด้านนายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะหดตัว 3%  และจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี 52 และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะกู้เงินเพื่อนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ควรมีการกู้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร์ และมีความโปร่งใส รวมทั้งควรเน้นการลงทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ และระบบโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะทางระบบราง

 

ที่มา: http://www.posttoday.com