Loading

ขายยกล็อตบ้านเอื้อฯอีก 3 หมื่นหน่วย ให้วิสาหกิจฯดบ.ต่ำ 2.75 % 30 ปี เท่ากทม

วันที่ : 6 มีนาคม 2552
ขายยกล็อตบ้านเอื้อฯอีก 3 หมื่นหน่วย ให้วิสาหกิจฯดบ.ต่ำ 2.75 % 30 ปี เท่ากทม.

นายสุชาติ ศิริโยธิพันธุ์ ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผย ""ฐานเศรษฐกิจ"" ว่า หลัง กรุงเทพมหานคร สนใจซื้อ โครงการบ้านเอื้ออาทร 10,000 หน่วย วงเงิน 3,900ล้านบาท เพื่อ เป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการ และลูกจ้างของกทม.เอง โดยกำหนด ผ่อนชำระ ผ่าน 4ธนาคารพันธมิตรอาทิ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.75 % คงที่ ระยะยาว30 ปีแล้ว

                ล่าสุด การเคหะฯ ได้เตรียมนำบ้านเอื้ออาทรที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นทั้งบ้านเดี่ยวและอาคารชุด อีกจำนวน 30,000 หน่วย มูลค่า 12,000ล้านบาท เสนอขายแบบยกโครงการ ต่อ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ฯลฯ ตลอดจนหน่วยงานข้าราชการต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้าง ผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยใช้ธนาคารที่เป็นพันธมิตร เดียวกับ กทม. ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.75 % คงที่ ระยะยาว 30ปี

                ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ ข้าราชการชั้นผู้น้อยมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเอง และ เพื่อเป็นการระบายสต็อกบ้านเอื้ออาทรให้หมดไปอีกด้วย โดยราคาขายอยู่ที่ 390,000 บาทต่อหน่วย ส่วน โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างขณะนี้ ผู้ว่ากคช. ระบุว่า มีอยู่ 100,000 กว่าหน่วย ซึ่ง มียอดจองแล้วจากประชาชนทั่วไป 80,000 หน่วย โดย กคช.จะทำหน้าที่ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกบ้านเอง เพื่อช่วยเหลือกรณีที่ แบงก์ไม่ปล่อยสินเชื่อให้ อย่างไรก็ดี มั่นใจว่า บ้านเอื้ออาทร ทั้ง 280,000 หน่วย จะหมดไปจากตลาด ในปี 2553-2554 นี้แน่นอน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ