Loading

นายกฯลั่น1ปีรีดภาษีที่ดิน-เว้นที่อยู่อาศัย มั่นใจล้างอาถรรพ์กฎหมายมรดก-รวยพันล้านไม่รอ

วันที่ : 26 มกราคม 2552
นายกฯลั่น1ปีรีดภาษีที่ดิน-เว้นที่อยู่อาศัย มั่นใจล้างอาถรรพ์กฎหมายมรดก-รวยพันล้านไม่รอด

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ ""เชื่อมั่นประเทศไทย กับนายกฯ อภิสิทธิ์"" กรณีการจัดเก็บภาษีที่ดิน ว่า รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ที่สุดคือ ภาษีที่ดิน กับภาษีมรดก เหมือนกับการทำกิน มันเป็นโครงสร้างที่เราต้องปรับปรุงภาษีทรัพย์สิน จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพราะความได้เปรียบเสียเปรียบในสังคมจะดูจากมรดก ปัจจุบันมีภาษี 2 ตัว คือ ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน เป็นภาษีที่จัดเก็บได้น้อยและยังไม่เป็นธรรม สำหรับแนวคิดการจัดเก็บภาษีที่ดินมีมานานแล้วโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันให้เสร็จภายในรัฐบาลนี้

 

เมื่อถามว่า กรณีภาษีที่ดิน และภาษีมรดกถูกวิจารณ์ว่าเป็นกฎหมายอาถรรพ์ มั่นใจจะลบล้างกฎหมายอาถรรพ์ได้หรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เมื่อก่อนใครมักจะพูด มีกฎหมายอาถรรพ์ หลายเรื่องแต่ในที่สุดก็มีผู้ทำสำเร็จ เช่นที่พูดว่ากระทรวงแรงงานตั้งไม่ได้เพราะอาถรรพ์แต่ในที่สุดก็ตั้งได้

 

ส่วนหลักการเก็บภาษีที่ดินจะต้องมีข้อยกเว้นให้กับทรัพย์สินที่ดินสำหรับการอยู่อาศัย แต่คนที่มีที่ดินมากและไม่ได้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก็ต้องจัดเก็บภาษีให้มาก ท้ายที่สุดจะทำให้เกิดการกระจายที่ดิน แต่เรื่องนี้คงผลักดันให้สำเร็จโดยเร็วไม่ได้ คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1 ปี ส่วนภาษีมรดกต้องมีการพิจารณารอบคอบ เพราะต้องมีเรื่องข้อยกเว้นบางกรณี โดยต้องมีการกำหนดว่ามรดกมูลค่าเท่าใดจึงจะไม่ต้องเสียภาษี เช่น 100 ล้านบาทอาจจะไม่ต้องเสีย แต่หากมูลค่าเป็น 1 พันล้านบาท อาจจะต้องเสียภาษี เพื่อให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมซึ่งคงต้องใช้เวลานานกว่า 1 ปี

 

นายอภิสิทธิ์ กล่าวถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ ที่ออกมา ว่าเป็นมาตรการที่ทำเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ แต่ว่าเม็ดเงินที่ลงไปจะเพียงพอต่อการหยุดยั้งสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดลงของโลกหรือไม่ จะเห็นชัดในช่วงกลางปี ดังนั้นในช่วง 3 เดือนแรกของครึ่งปีหลัง(ไตรมาส3) ถ้าจำเป็นจะพิจารณาเรื่องเงินกู้ต่างประเทศเพื่อนำมาช่วยเสริม เพราะเป็นช่วงรอยต่อที่รัฐบาลต้องรองบประมาณปี""53 ที่จะเริ่มเบิกจ่ายได้ในช่วงเดือนต.ค.52

 

นายคณวัฒน์ วศินสังวร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเห็นด้วยกับแนวคิดที่รัฐบาลตรียมจะออกกฎหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและภาษีมรดก เพื่อหารายได้เข้าคลัง และรัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความเห็น

 

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) กล่าวว่า รัฐยังไม่ควรดำเนินการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในขณะนี้ควรทำในช่วงเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีกว่าและยังมีภาษีอื่นๆที่ควรเก็บมากกว่า เช่น ภาษีจากการก่อมลภาวะซึ่งนโยบายที่ดีควรถูกต้องและถูกเวลา

 

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า รัฐต้องพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยว่าจะจัดเก็บได้เมื่อไร หรือจัดเก็บเท่าไร ซึ่งอาจทำประชาพิจารณ์เพื่อดูว่า ภาษีที่จัดเก็บจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมมากน้อยแค่ไหนด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ