ลดภาษี-ข้าวฟรี9ล.ค
Loading

ลดภาษี-ข้าวฟรี9ล.ค

วันที่ : 21 มกราคม 2552
ลดภาษี-ข้าวฟรี9ล.คน

 

 

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีชุดใหญ่เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยภาครัฐจะรับภาระภาษีแทนประชาชนราว 4 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย การลดภาษีภาคอสังหาริมทรัพย์ 3.65 หมื่นล้านบาท ภาคธุรกิจเอสเอ็มอี 1,400 ล้านบาท วิสาหกิจชุมชน 200 ล้านบาท และภาคการท่องเที่ยว 1,800 ล้านบาท

สำหรับมาตรการภาษีภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้จ่ายเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ใหม่ และโอนภายในปี 2552 วงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท คงสิทธิดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อหักลดหย่อนภาษีเงินได้ไม่เกิน 1 แสนบาท และการต่ออายุการลดค่าธรรมเนียมการโอน ภาษีธุรกิจเฉพาะ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย จาก 3.3% เหลือ 0.11% ถึงเดือนมี.ค. 2553 คาดว่าจะมีผู้โอนที่อยู่อาศัยใหม่ 1 แสนราย และจะทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อบ้านง่ายขึ้น มาตรการภาษีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จะขยายวงเงินได้พึงประเมินขั้นต่ำที่ต้องเสียภาษีในอัตรา 0.5% จาก 6 หมื่นบาท เป็น 1 ล้านบาท และขยายวงเงินยกเว้นภาษี จาก 300 บาทต่อปี เป็นเกินกว่า 5,000 บาทต่อปี มี ผู้ประกอบการได้ประโยชน์ 9.7 แสนราย มาตรการภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน ด้วยการเพิ่มเพดานวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี จาก 1.2 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท สำหรับเงินได้ในปี 2552-2553 มีผู้ได้ประโยชน์ 5.8 หมื่นแห่ง สำหรับมาตรการภาษีด้านการท่องเที่ยวนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนาในประเทศ (ค่าห้องพักและค่าห้องสัมมนา) มาหักภาษีได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง สำหรับรายจ่ายในรอบปีบัญชี 2552 อีก 3 มาตรการ เป็นการขยายเวลาการตั้งนิติบุคคลร่วมลงทุนในกิจการเอสเอ็มอี (Venture Capital) ออกไป 3 ปี ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2554 และยกเลิกเงื่อนไขที่กำหนดให้ธุรกิจเงินร่วมลงทุนต้องนำเงินไปลงทุนไม่น้อยกว่า 20% ของทุนจดทะเบียนในปีแรก นอกจากนี้ ยังเว้นภาษีสำหรับเงินได้แก่ ลูกหนี้ที่ได้รับจากการปลดหนี้ของสถาบันการเงินและเจ้าหนี้อื่นๆ ให้เจ้าหนี้สามารถตัดหนี้สูญได้ รวมถึงเว้นภาษีทุกประเภทให้กับ การควบรวมหรือรับโอนกิจการภายในวันที่ 31 ธ.ค.นี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์