Loading

กอร์ปศักดิ์ชงครม.ดันแผนภาษีฟื้นอสังหา

วันที่ : 12 มกราคม 2552
กอร์ปศักดิ์ชงครม.ดันแผนภาษีฟื้นอสังหาฯ

          นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีข้อยุติในเรื่องมาตรการจ่ายค่าประกันสังคมให้กับลูกจ้าง หลังจากที่ นายกฯ ระบุ ต้องดำเนินการให้เสร็จ ในวันที่ 13 มกราคมนี้ ส่วนเรื่องที่

          เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้นั้น มีหลายเรื่อง อาทิ มาตรการที่กระทรวงการคลัง รับผิดชอบในมาตรการภาษีทุกเรื่อง ขณะที่ การนำเงินจาก ธนาคาอาคารสงเคราะห์ มาตั้งเป็นบริษัทค้ำประกัน ก็เป็นอีกมาตรการที่ไม่เกี่ยวกับเม็ดเงิน ขณะที่ ด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ต้องการมีบ้าน ซึ่งหากจะกู้ธนาคารนั้นก็จะออกเงินกู้ให้แค่ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยตนเตรียมเสนอให้มีการตั้ง บริษัทค้ำประกัน เข้ามาดูแลเงินดาวน์ ซึ่งจะมี ธนาคารออมสินถือหุ้น 20 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับบริษัททั่วไป ขณะที่ ผู้ที่มีรายได้มาก จะใช้มาตรการทางด้านภาษีช่วยกระตุ้นให้สามารถซื้อบ้านที่อาจจะเป็น NPL ได้ อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 กรณี ตนจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี อนุมัติในวันพรุ่งนี้

          นอกจากนี้ รองนายกฯ เชื่อว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะดำเนินการและถึงมือประชาชนได้เร็วหรือไม่นั้น ก็อยู่ที่สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งตนก็ขอความร่วมมือด้วย ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล

 

ที่มา : ไอ.เอ็น.เอ็น