Loading

สคบ.เร่งดันกม.คุมรับสร้างบ้า

วันที่ : 19 กันยายน 2551
สคบ.เร่งดันกม.คุมรับสร้างบ้าน

นายนิโรธ เจริญประกอบ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สคบ.อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดในการออกประกาศให้ธุรกิจรับจ้างปลูกบ้าน เป็นธุรกิจที่ต้องควบคุม ซึ่งจากการระดมความคิดเห็นทุกฝ่ายสนับสนุนให้ สคบ.เร่งออกประกาศบังคับใช้โดยเร็ว และจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2551 หรือไม่ ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อย

 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ได้ทำเป็นหนังสือสัญญาที่ชัดเจน ทำให้ สคบ.ไม่สามารถเข้าไปควบคุมดูแลคุ้มครองผู้บริโภคได้ ขณะที่ผู้บริโภคร้องเรียนปัญหาการว่าจ้างปลูกบ้านเข้ามามาก โดยเฉพาะเรื่องการทิ้งงานของผู้รับเหมา ก่อสร้างล่าช้าและการเกิดการชำรุดภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ เพราะใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพบางรายตกลงก่อสร้างแบบไม่มีแบบแปลน

 

ในส่วนของรายละเอียดของสัญญาจะระบุข้อบังคับและข้อห้ามต่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ห้ามมีข้อความระบุว่า การขอยกเลิกสัญญาจะทำเมื่อใดก็ได้ หรือการห้ามเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง และให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายและเป็นบทลงโทษที่เป็นโทษทางอาญาด้วย คือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก