Loading

เมินลดเสียง ลูกบ้าน ตั้งนิติฯ ดูแลโครงกา

วันที่ : 15 กันยายน 2551
เมินลดเสียง ลูกบ้าน ตั้งนิติฯ ดูแลโครงการ

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า ข้อเสนอของภาคเอกชนให้แก้ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อลดคะแนนเสียงลูกบ้านในการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ขัดกับหลักของการมีส่วนร่วมที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ จึงไม่เห็นควรที่จะแก้กฎหมายเพื่อลดคะแนนเสียงลง

 

ทั้งนี้ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวคิดที่จะขอลดคะแนนเสียงให้เหลือไม่ถึงกึ่งหนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมามีการ จัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรได้น้อย เพราะผู้เข้าร่วมประชุมน้อย โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่

 

ขณะที่ กรมที่ดินอยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินประเด็นสำคัญที่จะแก้ไข คือ กระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ที่เดิมเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้ดำเนินการ หลังครบกำหนดดูแลสาธารณูปโภคโครงการ โดยสอบถามความพร้อมลูกบ้านก่อน

 

กรณีลูกบ้านไม่สามารถจัดตั้ง ได้ เช่น คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง เจ้าของโครงการจะต้องหาวิธีการที่จะดูแลสาธารณูปโภค หรือยกให้สาธารณะ เพื่อให้ท้องถิ่นเข้ามาดูแล โดยจะแก้ให้ลูกบ้านขอตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรได้เองหลังจากสิ้นสุดการดูแลสาธารณูปโภคของเจ้าของโครงการ

 

นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างขอแก้ข้อกำหนดจัดสรรที่ดินใน กทม. เพื่อขยายความกว้างถนนในโครงการประเภททาวน์เฮาส์จาก 9 เมตร เป็น 12 เมตร กรณีที่ทาวน์เฮาส์ ตั้งอยู่ 2 ฝั่งถนน และแยกสโมสร สระว่ายน้ำ ออกจากพื้นที่สีเขียวในโครงการ ขณะนี้อยู่ในระหว่างรับฟังความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์