Loading

เอกชนแลกหมัดกม.ใหม่รีดภาษีบ้าน รัฐต้องลดค่าโอน/ให้โบนัสจูงใ

วันที่ : 4 กันยายน 2551
เอกชนแลกหมัดกม.ใหม่รีดภาษีบ้าน รัฐต้องลดค่าโอน/ให้โบนัสจูงใจ

นาย อิสระ บุญยัง อุปนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร เปิดเผยกับ""ฐานเศรษฐกิจ""ถึงกรณีน.พ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เร่งรัดบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... แทน พ.ร.บ. ภาษีโรงเรียนและที่ดิน 2475 และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ 2508 เนื่องจาก กฎหมายฉบับเก่าล้าสมัย และมีช่องโหว่มากทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐตกหล่น

 

ทั้งนี้สาระสำคัญของ กฎหมายใหม่ จะจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทไม่เว้นแม้แต่สลัม ทำให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะบ้านทั้งจัดสรรและบ้านที่ปลูกสร้างเอง จะ ต้องเสียภาษีไม่เกิน 0.1 % และ บ้าน รวมถึงอาคารที่ปลูกสร้างในเชิงพาณิชย์จะเสียภาษี 0.5 % ของ ราคาประเมินที่ดิน จากเดิมกฎหมาย ภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ปัจจุบันบ้านไม่เกิน 100 ตารางวาจะได้รับยกเว้น โดยไม่ต้องเสียภาษี และ กรณีที่ดินทำการเกษตรจะยกเว้น ไม่ต่ำกว่า 1-5ไร่ เป็นต้น ตามแต่ท้องถิ่นจะกำหนด แต่กฎหมายเก่าจะเกิดความเหลื่อมล้ำกันก็คือ หากเป็นที่ดินหรืออาคารที่ปลูกสร้างในเขตสีลม และ หนองหมาว้อพื้นที่ไกลปืนเที่ยง จะได้รับยกเว้นเท่ากัน ทั้งที่ สีลม ราคาซื้อขายอยู่ที่ 1,000,000 บาทต่อตารางวา

 

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ สมาคมเคยเสนอแนะไปว่าบ้านอยู่อาศัยควรจะได้รับเว้นเพราะประชาชนจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ถ้าหากจะจัดเก็บจริง เหมือนต่างประเทศ รัฐควรพิจารณาหลักเกณฑ์ใหม่ ว่า จะต้องลดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และนิติกรรม ที่จัดเก็บ ในอัตรา 2% ตาม ราคาประเมินที่ดิน ของกรมธนารักษ์ เหลือ 0.01% หรือ 0.5% เพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบต่อผู้บริโภคที่ซื้อบ้านจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการจะผลักภาษีให้กับผู้ซื้ออีกต่อกรณีที่เกิดจากการพัฒนาที่อยู่อาศัยในเชิงพาณิชย์

 

ขณะเดียวกัน กรณีอาคารเช่า อาทิ หอพัก อพาร์ตเมนต์ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า โรงแรม ฯลฯ จะ เสียภาษีถูกลง เมื่อเทียบกับ กฎหมายเก่า กล่าวคือ ภาษีใหม่ กำหนดให้ อาคารที่เช่าพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ผู้ประกอบการเช่าที่ดินระยะยาวทำห้างสรรพสินค้า หรือ คนที่เช่าพื้นที่ค้าขายในอาคารเหล่านั้น จะ เสียภาษี 0.5 ตามมูลค่าของสินทรัพย์ และจะมีการหักค่าเสื่อมในแต่ละปี อาทิ 1-10 ปีเป็นต้น ส่วน กฎหมายเก่า จะเรียกเก็บในอัตรา 12.5% ตามการค้ารายปี แต่ กฎหมายเก่าจะมีช่องโหว่ตรงที่ หากช่วงไหนเศรษฐกิจไม่ดี หรือ ช่วงเศรษฐกิจปี 2540 จะมีปัญหาได้รับการยกเว้น หรือ จัดเก็บได้เล็กน้อย แต่กฎหมายใหม่แม้จะเก็บในอัตราที่ถูกลง แต่ ต้องเสียภาษีทุกปี โดยไม่ยกเว้นว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงผันผวน อย่างไรก็ดี หากจูงใจให้เสียภาษีที่ดินต่อการทำประโยชน์กรณีที่ดินปล่อยรกร้างว่างเปล่ารัฐบาลควรลดหย่อนภาษีให้

 

ด้านนายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย เปิดเผยว่า เดิมที่เอกชนเสนอไปก่อนหน้านี้ ได้ยกให้ยกเว้น จัดเก็บภาษีบ้านที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100 ตารางวา ซึ่งช่วงนั้นกระทรวงการคลัง ก็เห็นด้วยแต่ไม่ทราบว่า ประเด็นดังกล่าวกลับเข้ามาได้อย่างไร ส่วนที่น่าจะได้เปรียบและเสียภาษีถูกลงจากเดิมก็คือ อพาร์ตเมนต์หอหัก อาคารสำนักงานเป็นต้น

 

ขณะที่ แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... จะบังคับใช้ในอีก 2 ปีนับจากผ่านสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ซึ่งผลดีของกฎหมายใหม่นี้จะช่วยให้ท้องถิ่นเก็บรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยอัตราภาษี ใหม่ มี 3 อัตราคือ 1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเชิงพาณิชย์รวมถึงที่ดินเปล่ากำหนดเพดานการจัดเก็บไม่เกิน 0.5 % ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมินปัจจุบัน 2. ที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ จัดเก็บ 0.1% และ3. ที่ดินเกษตรกรรม จัดเก็บภาษีไม่เกิน 0.05 % สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า ที่ไม่ทำประโยชน์ เสียภาษีไม่เกิน 0.5% แต่ภายใน 3 ปี หากไม่ทำประโยชน์จะเก็บภาษีเพิ่มเป็น 2 เท่า เช่นในปีแรก กำหนดไว้ 0.1% ในอีก 3 ปีข้างหน้า เพิ่มเป็น 0.2% และอีก3 ปี ถัดไป เพิ่มเป็น 0.4% แต่จะจัดเก็บไม่เกิน 2% ของฐานภาษี หรือ ราคาประเมินที่ดิน เป็นต้น

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ