Loading

สคบ.คุมเข้มสัญญารับสร้างบ้า

วันที่ : 23 สิงหาคม 2551
สคบ.คุมเข้มสัญญารับสร้างบ้าน

นางรัศมี วิศทเวทย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า สคบ.จะดำเนินการรับฟังความเห็นผู้ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อกำหนดให้สัญญาว่าจ้างรับ สร้างบ้านเป็นสัญญาควบคุมตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เนื่องจากที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจรับสร้างบ้านเพิ่มขึ้น แม้ว่าในปีนี้จะมีปริมาณ ที่ลดลงก็ตาม

 

สัญญารับสร้างบ้านที่ไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ส่วนใหญ่จะตั้งราคาขายที่ถูกกว่าตลาดมาก ในขณะที่การกำหนดการจ่ายเงินจะ ไม่สัมพันธ์กับการก่อสร้างและจะเป็นสัญญาที่ผูกมัดผู้บริโภค เช่น หากผู้บริโภคไม่สามารถจ่ายเงินงวดใดงวดหนึ่งได้ก็จะยึดเงินทั้งหมดทันที เป็นต้น ดังนั้น จึงควรที่จะ มีการกำหนดให้สัญญารับสร้างบ้านเป็นสัญญาที่ต้องควบคุม เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคาดว่า จะเสร็จภายในปีนี้ นางรัศมี กล่าวอีกว่า ผู้ที่จะ ใช้บริการรับสร้างบ้าน ควรจะ ต้องศึกษาสัญญาให้ชัดเจน หาก ไม่มีความรู้ก็ควรที่จะให้ผู้ที่รู้ด้านกฎหมายเข้ามาดูให้

 

นอกจากนี้ ควรจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาว่าใครมีหน้าที่ทำอะไร เช่น ในสัญญาจะกำหนดให้ผู้บริโภคเป็นผู้ขออนุญาตในการปลูกสร้างบ้าน แต่ส่วนใหญ่บริษัทจะเป็นผู้ให้บริการ แต่เมื่อ เกิดปัญหาขึ้นมา ในกรณีที่จะมีข้อถกเถียงกันค่อนข้างมากว่าใครเป็น ผู้ทำผิดสัญญา

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์