Loading

บ้านอยู่อาศัยเตรียมตัวจ่าย ภาษี คลังชงเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้แทนภาษีโรงเรือ

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2551
บ้านอยู่อาศัยเตรียมตัวจ่าย ภาษี คลังชงเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้แทนภาษีโรงเรือน

                แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ได้เห็นชอบ พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะนำมาใช้แทนภาษีโรงเรือนที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2475 เนื่องจากเห็นว่าขณะนี้รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ลดลง จากการลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดจำนองที่ดินจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ แม้จะมีผลถึงเดือนมีนาคมปี 2552 แต่มีความไปได้ที่จะมีการลดภาษีต่อเนื่องไปอีก จึงควรหาฐานรายได้ใหม่ให้ท้องถิ่น โดยขณะนี้ได้เสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว เพื่อรอบรรจุเข้าวาระการประชุมในเร็วๆนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ ครม.จะเห็นด้วยก็ต้องนำกฎหมายใหม่เข้าสภา และกว่าจะมีผลบังคับใช้ประมาณ 2 ปี ซึ่งช่วงนี้ถือเป็นการให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการปรับตัว เพราะตามกฎหมายใหม่นั้น บ้านที่อยู่อาศัยต้องเสียภาษีด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งต่างจากภาษีโรงเรือนที่ดินเดิมที่ส่วนใหญ่บ้านอยู่อาศัยจะได้รับการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ เพราะคิดจากขนาดของพื้นที่ โดยหากไม่เกิน 100 ตารางวาจะได้รับยกเว้น ซึ่งกฎหมายใหม่มีอัตราภาษีระหว่าง 0.01-0.50% แบ่งเป็น 3 อัตรา คือ 1.อัตราภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไป ไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษี 2.ที่อยู่อาศัยโดยไม่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ไม่เกิน 0.1%ของฐานภาษี และ 3.ที่ประกอบเกษตรกรรมไม่เกิน 0.05% ของฐานภาษี นอกจากนั้นยังไม่จำกัดที่ขนาดพื้นที่ด้วย แต่จะคิดจากมูลค่าที่ดินแทน ยึดเอาตามราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ที่จะประกาศทุก 4 ปี

""หลักของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ยึดหลักคนรวยควรเสียภาษีมากกว่าคนจน เพราะแม้พื้นที่เท่ากัน แต่ราคาที่ดินอาจต่างกันลิบลิ่ว บ้านที่อยู่ในย่านทำเลทองก็ควรจะเสียภาษีมากกว่า"" แหล่งข่าวกล่าวและว่า ส่วนกรณีที่ดินทิ้งรกร้างไม่ได้ทำประโยชน์ให้เสียภาษีในอัตรา 2 เท่าของอัตราภาษีที่จัดเก็บภายใน 3 ปีแรก และหากยังมิได้ทำประโยชน์อีกให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าในทุก 3 ปี แต่ไม่เกิน 2%ของฐานภาษี เพราะถือเป็นการซื้อเพื่อเก็งกำไร แต่ในส่วนนี้ก็อาจมีการเลี่ยงด้วยการปลูกพืชบางชนิดเหมือนที่ผ่านมา จึงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพื้นที่ในการพิจารณาการใช้ประโยชน์ของที่ดินว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก