Loading

สั่งล้ม บ้านสปส.ดอกต่ำ

วันที่ : 3 มิถุนายน 2551
สั่งล้ม บ้านสปส.ดอกต่ำ

                นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งให้ชะลอโครงการบ้าน สปส.1506 ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์สร้างบ้านราคาถูกขายให้กับสมาชิก เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ และได้รับการร้องเรียนมาตลอด ทั้งนี้ จะเชิญธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการมาหารือเพื่อมา ทบทวนโครงการนี้ว่าจะดำเนินการอย่างไร นายสุรินทร์ กล่าวว่า โครงการบ้าน สปส.1506 เริ่มมาตั้งแต่ปี 2549 มีผู้ประกอบการเข้ามาสมัคร 100 โครง
การ ที่ผ่านการได้รับอนุมัติไป 18 โครงการ แต่ธนาคารปล่อยกู้เพียง 4 โครงการ โดยเฟสแรกตั้งวงเงินไว้ 1,000 ล้านบาท แต่ธนาคารปล่อยกู้ได้เพียง 172 ล้านบาท และส่วนเฟส 2 ตั้งวงเงินไว้ 1 หมื่นล้านบาทยังปล่อยกู้ไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ประกันสังคม ไม่เสียหาย เพราะไม่ได้ลงทุนเอง แต่มีเงื่อนไขถ้าธนาคารปล่อยกู้ให้ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์นำเงินไปฝาก และหากผู้ประกันตน ซื้อโครงการบ้าน สปส.1506 ก็จะนำเงินไปฝากและให้ธนาคารคิดดอกเบี้ย2.5%คงที่5ปี

ทั้งนี้ ธนาคารที่ร่วมโครงการคือธนาคารกรุงศรีอยุธยา, นครหลวงไทย และกสิกรไทย โดยขณะนี้ กรุงศรีอยุธยาได้ขอถอนตัวแล้ว เพราะโครงการนี้มีปัญหามาก เพราะ วางเงินดาวน์แล้ว ผู้ประกอบการสร้างบ้านไม่เสร็จตามสัญญาจนมีการฟ้องร้อง

แหล่งข่าวสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า หากยกเลิกโครงการนี้ อาจจะมีผู้ประกอบการ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาได้ เพราะอ้างว่ามีการลงทุนไปแล้ว ประกันสังคมอาจมีปัญหาได้

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ