Loading

กู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรไม่ผ่าน80% กคช.ชูโครงการเช่าซื้อ-ป้อนสหกรณ์ฯอุ้

วันที่ : 6 พฤษภาคม 2551
กู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรไม่ผ่าน80% กคช.ชูโครงการเช่าซื้อ-ป้อนสหกรณ์ฯอุ้ม

             นายวิทยา เจริญวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่กคช.ได้จัดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยบ้านเอื้ออาทรในเดือนมี.ค. ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้ามาจองซื้อบ้านเอื้ออาทร โดยมียอดจองซื้อทั้งสิ้น 1.1 หมื่นหน่วย ซึ่งล่าสุดหลังจากขยายโครงการมหกรรมฯออกไปถึงสิ้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ประชาชนยังมีความต้องการซื้ออย่างมาก เฉลี่ย 120-130 หน่วยต่อโครงการต่อวัน รวมแล้วมียอดขายกว่า 3 พันหน่วย ต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ 1 พันหน่วย

"" รวมแล้วเพียง 2 เดือนมียอดขายจากงานมหกรรมบ้านเอื้ออาทรกว่า 1.4 หมื่นหน่วย ทำให้กคช.ต้องตัดสินใจเปิดรับจองซื้อออกไปถึงสิ้นปีนี้ เพื่อเป็นการระบายสต๊อกบ้านเอื้ออาทรในส่วนที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ทางกคช.เตรียมนำโครงการทั้งหมดในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดทางภาคเหนือ ทยอยจัดงานไปตามภาคต่างๆ เพื่อระบายสต๊อกออกไปให้มากที่สุด""รองผู้ว่าฯกคช.กล่าว

สำหรับความเคลื่อนไหวของบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่(สต๊อก)นั้น นายพิทยากล่าวว่า ปริมาณที่จะเพิ่มเข้ามาในเดือนมิ.ย.ประมาณ 1.5 แสนหน่วย และคาดว่าภายในสิ้นปี 51 ยอดบ้านสร้างเสร็จรวมจะอยู่ที่ 1.8 แสนหน่วย อย่างไรก็ตาม จำนวนบ้านในสต๊อกจะมีการปรับลดลง โดยคาดว่าถึงสิ้นปีจะขายบ้านเอื้ออาทรได้ทั้งหมด 1.3 แสนหน่วย ส่งผลให้สต๊อกบ้านเอื้ออาทรณสิ้นปีคงเหลือประมาณ4-5หมื่นหน่วย

นายวิทยา กล่าวยอมรับว่า แม้ทางกคช.จะพยายามที่จะผลักดันบ้านเอื้ออาทร เพื่อสร้างโอกาสทางด้านการมีที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อย แต่ปัญหาใหญ่ในการจะสร้างยอดขายไม่ได้อยู่ที่กคช. แต่คงต้องมาพิจารณาในเรื่องการอนุมัติวงเงินสินเชื่อผู้จองซื้อบ้านเอื้ออาทร โดยในช่วงที่ผ่านมา กคช.เสนอรายชื่อลูกค้าบ้านเอื้ออาทรต่อสถาบันการเงินเพื่อขอกู้เงินไปแล้วจำนวน 8 หมื่นราย  ซึ่งในจำนวนดังกล่าว มีลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ซื้อบ้านเอื้ออาทรเพียง 20% เท่านั้น ถือว่าเป็นจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนรายชื่อลูกค้าที่ส่งไปขอกู้เงินจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา สถาบันการเงินจะปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อแก้ลูกค้าบ้านเอื้ออาทรกว่า 80%แต่กคช.ได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือผู้จองซื้อบ้านเอื้อฯได้แก่

แนวทางแรก หากไม่ผ่านการอนุมัติเงินกู้จากสถาบันการเงิน กคช.จะนำลูกค้าดังกล่าวเข้าสู่โครงการเช่าซื้อระยะยาวกับกคช. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะได้บ้านแน่นอน โดยลูกค้าต้องทำสัญญาเช่าซื้อบ้านเอื้ออาทรกับกคช.เป็นเวลา 3-4ปี ค่าเช่าต่อเดือน 2,500 บาท และเมื่อครบตามเงื่อนไขที่กคช.กำหนดไว้ ผู้เช่าซื้อที่มีวินัยทางการเงินที่ดี ชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ ทางกคช.จะเสนอเรื่องเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอีกครั้ง

และแนวทางที่สอง คือ หลังจากกลุ่มลูกค้าที่ขอสินเชื่อแล้ว แต่ไม่ผ่านการอนุมัติจากสถาบันการเงิน กคช.จะนำรายชื่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าว เสนอขอความช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อจากบริษัท สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจาก กคช.ไม่สามารถนำลูกค้าทั้งหมดที่ขอสินเชื่อไม่ผ่านเข้าโครงการเช่าซื้อได้ทั้งหมด เพราะทางกคช.ไม่มีสภาพคล่องมากพอจะรองรับความต้องการของลูกค้าบ้านเอื้ออาทรได้

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บริษัท สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นฯ ได้ทยอยอนุมัติสินเชื่อจากรายชื่อที่กคช.ได้เสนอไปแล้ว8พันรายที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ

อนึ่ง ตามข้อมูลล่าสุดของกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (เงินเฟ้อ) ประจำเดือนเม.ย.2551 เมื่อเทียบกับเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา สูงขึ้น 1.8% และเมื่อเทียบกับเดือนเม.ย.2550 สูงขึ้น 6.2% สูงสุดในรอบ 23 เดือน ส่วนเงินเฟ้อเมื่อเทียบเฉลี่ย 4 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.) กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สูงขึ้น 5.3% สาเหตุหลักที่ทำให้เงินเฟ้อเดือนเม.ย.นี้ สูงขึ้นมาก เพราะน้ำมันที่ราคาเพิ่มขึ้นมาก โดยก่อนหน้านี้น้ำมันคิดเป็น 5.3% ของสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่มาเดือนนี้ขึ้นเป็น 9.91% และสาเหตุย่อยก็มาจากน้ำมันที่ทำให้สินค้าตัวอื่นๆ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งสินค้าเกษตรและอาหาร ที่อิงกับน้ำมัน ไม่ว่าจะเป็นการผลิต และการขนส่ง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ