Loading

ธนารักษ์ พัฒนาที่ผืนงามซอยราชคร

วันที่ : 8 เมษายน 2551
ธนารักษ์ พัฒนาที่ผืนงามซอยราชครู

        แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้แผนการควบรวมของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) กับบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ใกล้จะเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว โดยอยู่ระหว่างการชำระคืนหนี้สินและทรัพย์สิน โดยพื้นที่อาคารสำนักงาน บบส.บริเวณปากซอยราชครู ริมถนนพหลโยธิน จำนวน 4 ไร่ จะต้องคืนกลับมาเป็นที่ราชพัสดุ และอยู่ในการดูแลของกรมธนารักษ์ในเดือนมิถุนายน


ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ได้เตรียมแผนพัฒนาที่ดินบริเวณดังกล่าวเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาควบคู่ไปกับการโอนคืนที่ดินตามแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ที่ต้องการให้พัฒนาพื้นที่ราชพัสดุบริเวณใกล้เคียงกับแนวรถไฟฟ้าทั้งหมด ให้เป็นอาคารสำนักงาน โรงแรม หรือคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ เพื่อสร้างรายได้ โดยพื้นที่ 4 ไร่เศษดังกล่าวมีราคาประเมินที่ดิน 500 ล้านบาท และใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสน่าจะนำมาพัฒนาเป็นโครงการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้รัฐมากกว่าใช้เป็นพื้นที่ของหน่วยงานราชการ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เริ่มมีหน่วยงานราชการต่างๆ ทยอยมาขอใช้ประโยชน์อาคารสำนักงาน บบส.จำนวนมาก อาทิ สำนักงานตรวจการแผ่นดิน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ซึ่งกรมธนารักษ์ยังไม่ได้ตัดสินใจ โดยจะให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาแผนในภาพรวมของการพัฒนาก่อน

ทั้งนี้ หากกระทรวงการคลังเห็นชอบกับแนวทางการพัฒนาโครงการดังกล่าว ซึ่งจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอเพื่อพัฒนาโครงการและอาจเข้าข่ายปฏิบัติตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 เนื่องจากมีมูลค่าโครงการเกิน 1,000 ล้านบาท เพราะมูลค่าที่ดินประมาณ 500 ล้านบาท แล้วหากรวมค่าก่อสร้างจะเกิน 1,000 ล้านบาท จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความไปได้ในเชิงธุรกิจ รวมถึงการเปิดประมูลเป็นการทั่วไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ