Loading

รมช.มหาดไทย เผย มาตรการการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ฯ จะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมทั้งการโอน และการจำนอ

วันที่ : 27 มีนาคม 2551
รมช.มหาดไทย เผย มาตรการการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ฯ จะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมทั้งการโอน และการจำนอง

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เผย มาตรการการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ห้องชุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมทั้งการโอน และการจำนอง

          นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงมาตรการการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ห้องชุด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ว่า ในส่วนของกรมที่ดินที่รับผิดชอบคือการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวกับที่ดิน ได้แก่ การโอน ซึ่งเดิมค่าธรรมเนียมการโอนคือร้อยละ 2 จะปรับลดลงเหลือร้อยละ 0.01  และการจำนอง จากค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 จะปรับลดลงเหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งเรื่องนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และคาดว่าจะส่งกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในเดือน เมษายนนี้ โดยจะออกเป็นประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้คู่กับในส่วนของกระทรวงการคลังต่อไป เชื่อว่าหากมาตรการดังกล่าวออกมาประชาชนจะได้รับประโยชน์มาก เพราะเวลานี้มีอาคารบ้านเรือน หรือ คอนโดมิเนียมที่ยังไม่มีการโอนเป็นจำนวนมาก

          ด้าน นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ อธิบดีกรมที่ดิน ยังกล่าวฝากถึงประชาชนทั่วไปว่า หากต้องการยื่นหนังสือครอบครองที่ดิน (สค. 1 ) เพื่อให้ออกเอกสารสิทธิ์ ควรยื่นก่อนวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 หากยื่นหลังจากเวลาที่กำหนดผู้ถือครองที่ดินจะต้องไปขอคำสั่งศาลมายื่นต่อกรมที่ดิน เพื่อออกโฉนดต่อไป

 

 ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์