Loading

โยธา เล็งแก้ก.ม.ควบคุมอาคาร เพิ่มรายละเอียดมาตรฐานวัสด

วันที่ : 21 มีนาคม 2551
โยธา เล็งแก้ก.ม.ควบคุมอาคาร เพิ่มรายละเอียดมาตรฐานวัสดุ

       นายสินิทธิ์ บุญสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวในเวทีเสวนา ""ตึกสูงเมืองไทย ... (ใช้วัสดุ) ปลอดภัยจริงหรือ !!!"" ที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ว่า ขณะนี้ได้มีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ประกอบการเจ้าของโครงการต้องการประหยัดต้นทุน และได้มีการเลือกใช้วัสดุนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้หากปล่อยไว้อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ทางกรมโยธาธิการฯ มีแนวคิดที่จะแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพิ่มเติม ให้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานของวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร โดยอาจจะเพิ่มหรือให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีสิทธิในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงให้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าบิวดิ้งโค้ด

พร้อมกันนี้ นายสินิทธิ์ ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร 9 ประเภทนั้น ยังคงเดินหน้าตามที่กฎหมายกำหนด และไม่ได้มีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมายแต่อย่างใด โดยขณะนี้ทางเขตหรือหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ มีการส่งรายงานความปลอดภัยในอาคารมายังกรมแล้วเกือบ 80% ของอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบทั้งสิ้น1หมื่นอาคาร

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการรับจ้างเซ็นชื่อของผู้ได้สิทธิตรวจสอบอาคาร ทางกรมได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษที่ทำงานแบบเป็นความลับเข้าไปทำการตรวจสอบถึงความถูกต้องอีกครั้ง โดยในปีนี้ทางกรมจะส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสุ่มตรวจเพื่อยืนยันความปลอดภัยรวมถึงตรวจสอบรายละเอียดว่า อาคารที่เสนอรายงานนั้น ได้มีการตรวจสอบตามหลักการที่กำหนดจริง เบื้องต้นในปีนี้จะทำการสุ่มตรวจให้ได้อย่างน้อย 300 อาคาร โดยจะเน้นอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ