Loading

กทม.จ่อปรับเจ้าของอาคารหลังยื่นเอกสารตรวจสอบช้

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2551
กทม.จ่อปรับเจ้าของอาคารหลังยื่นเอกสารตรวจสอบช้า

          กทม.ยอมรับหลังกฎหมายตรวจสอบอาคารบังคับใช้สิ้นปี 50 ปรากฏมีผู้ยื่นตรวจสอบอาคารกับ กทม.รวม 3,400 ราย หรือคิดเป็น 70% ของจำนวน 9,000 อาคาร ขณะที่กระบวนการตรวจสอบมีปัญหาเพียบ เอกสารไม่ครบมึน จะเอาผิดตามกฎหมายดีหรือไม่ เหตุเป็นกฎหมายใหม่ด้านกรมโยธาธิการฯกำชับหน่วยงานท้องถิ่นให้จองความร่วมมือเจ้าของอาคารเร่งตรวจสอบโดยเร็ว

          หลังจากที่กฎกระทรวงเรื่องการตรวจสอบอาคาร ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยล่าสุดนายวิทยา เกียรติถกล วิศวกร 8 วช โยธาสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดการตรวจสอบอาคารว่ากทม. มีอาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร เพื่อความปลอดภัยที่ออกตาม พ.ร.ย.ควบคุมอาคาร 2535 จำนวน 9,000 อาคาร และจะต้องทำการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธ.ค.2550 จำนวน 5,380 อาคารนั้นแต่กลับปรากฏว่า มีการยื่นการตรวจสอบมาที่ กทม.ก่อนวันที่ 29 ธ.ค.2550 จำนวน 2,985 ราย คิดเป็น 60% และได้ยื่นเพิ่มเติมมาอีกในภายหลังรวมแล้วกว่า 3,400 รายหรือคิดเป็น 70% แล้ว ซึ่งขณะนี้ทาง กทม. อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นอยู่ เพื่อที่จะออกใบรับการตรวจสอบต่อไป

          และจากการตรวจสอบเอกสารของผู้มายื่นนั้น ค่อนข้างมีปัญหา เนื่องจากมีการส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น แบบแปลนอาคาร ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร และเอกสารที่จะต้องเซ็นกำกับทุกหน้า ซึ่งก็จะต้องส่งเรื่องทวงไปยังเจ้าของอาคารต่อไป

          นายวิทยา ยอมรับว่า เรื่องดังกล่าวเป็นของใหม่ที่กฎหมายเพิ่งบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้ กทม.กำลังพิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไรหรือไม่สำหรับผู้ที่ยื่นมาหลังจากที่กฎหมายบังคับใช้ เพราะหากไม่ลงโทษเลยก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่ทำตามกฎหมาย แต่หากลงโทษก็เกรงว่าจะรุนแรงเกินไป เพราะเป็นของใหม่เจ้าของอาคารยังไม่ค่อยทราบ ซึ่งต้องหาวิธีการแก้ไขปัญหากันต่อไป แต่อย่างไรก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็มีหนังสือเวียนไปยังท้องถิ่น รวมถึง กทม. ด้วยว่าให้ขอความร่วมมือจากเจ้าของอาคารให้ทำการตรวจสอบอาคารโดยเร็ว และรายงานมายังหน่วยงานท้องถิ่นด้วย ซึ่งคล้ายๆ จะอะลุ่มอล่วย ซึ่งทางท้องถิ่นก็คงต้องพิจารณาหาทางออกเกี่ยวกับมาตรการการลงโทษด้วย

          สำหรับบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคารเรื่องความปลอดภัยนั้น ประกอบด้วย จำคุก 3 เดือน ปรับ 60,000 บาท หากกระทำผิดในครั้งแรก และปรับรายวันอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะดำเนินการตามกฎหมาย

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน