Loading

ธพส.ลุยสร้างเพิ่มศูนย์ราชการฯ นำร่องประชุมศาลปกครองโล

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2550
ธพส.ลุยสร้างเพิ่มศูนย์ราชการฯ นำร่องประชุมศาลปกครองโลก

ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ เมกะโปรเจ็กต์มูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท อีกมิติใหม่ศูนย์ราชการไทยที่บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ในสังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมบริหารจัดการที่ราชพัสดุ 297 ไร่ เพื่อข้าราชการยุคใหม่ นำร่องใช้เป็นสถานที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 วันที่ 22-24 พฤศจิกายนนี้ ก่อนเปิดใช้จริงเดือนเมษายน ปี 2551

         

นายเอกศักดิ์ จึงพาณิชย์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ ว่า ขณะนี้ภาพโดยรวมของโครงการ มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 50% แต่เฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปกว่า 90% มั่นใจว่าจะส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดคือเดือนเมษายน 2551

         

โครงการดังกล่าวดำเนินการภายใต้รูปแบบการเช่าที่ราชพัสดุ 30 ปี บนเนื้อที่ 297 ไร่ แบ่งเป็นโซน เอ เนื้อที่ 100 ไร่ อยู่ทางด้านทิศเหนือ ติดถนนแจ้งวัฒนะ จะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานด้านงานยุติธรรม โซน บี เนื้อที่ประมาณ 197 ไร่ อยู่ทางทิศใต้ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานด้านอื่นๆ ส่วนโซน ซี บนเนื้อที่ประมาณ 155 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับรับรองการขยายตัว และเป็นสวนพักผ่อนสำหรับโครงการในอนาคต มูลค่าเงินลงทุนสำหรับโซน เอ และบี ประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 8 สัญญา (ดูกราฟฟิกประกอบ)

         

ทั้งนี้ เงินสำหรับลงทุนก่อสร้าง ธพส.ใช้วิธีการระดมทุนด้วยการออกพันธบัตร ระยะเวลา 7, 10, และ 18 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 6.05%

         

ส่วนความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลปกครอง ที่อยู่ในส่วนสัญญาที่ 1 ขณะนี้แล้วเสร็จทั้งในส่วนที่เป็นเรือนรับรอง ห้องสำหรับจัดประชุม หรือห้องจัดเลี้ยง ซึ่งมีการตกแต่งเรียบร้อย พร้อมสำหรับการจัดประชุมศาลปกครองสูงสุดโลกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายนนี้  ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะมีตัวแทนจากศาลปกครอง 40 ประเทศ และเป็นผู้สังเกตการณ์อีก 10 ประเทศ รวม 50 ประเทศ

         

อาคารที่ทำการศาลปกครอง ตั้งอยู่ในพื้นที่โซน เอ เป็นอาคารสูง 11 ชั้น มีพื้นที่เฉพาะที่ใช้ทำการงานออฟฟิศ 5 หมื่นตารางเมตร จากพื้นที่ทั้งหมดที่รวมถึงพื้นที่จอดรถและอื่นๆ ประมาณ 1 แสนตารางเมตร ปัจจุบันศาลปกครองใช้พื้นที่กว่า 2 หมื่นตารางเมตร ที่อาคารเอ็มไพร์ม ทาวเวอร์ ถนนสาทร

         

กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธพส. ยังกล่าวถึงแผนการพัฒนาที่ดินที่เหลือ 155 ไร่ว่า ที่ผ่านมาได้ว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด ซึ่งได้นำผลการศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหรือบอร์ดของธพส.ในวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้  โดยรูปแบบการพัฒนานั้น จะมีทั้งส่วนที่เป็นอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัยของข้าราชการ ส่วนที่ว่าจะใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ หรือรายละเอียดเชิงลึกจะเป็นอย่างไรนั้น คงต้องมีการสรุปกันอีกครั้ง

         

นอกจากโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพฯ ที่ ธพส.จะต้องรับบริหารและจัดการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ธพส.ยังมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการด้านการจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งธพส.สามารถดำเนินการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ได้  โดยใช้ชื่อโครงการว่า บ้านธนารักษ์ โดยนำที่ดินราชพัสดุที่เป็นที่ว่าง หรือที่ดินราชพัสดุที่มิได้ใช้ประโยชน์ หรือเลิกใช้ประโยชน์ มาสร้างบ้านพักอาศัยเพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรอื่นของรัฐเช่า ในลักษณะสัญญาเช่าระยะยาวในอัตราค่าเช่าที่ผ่อนปรน

         

ที่ผ่านมามีการดำเนินการในโครงการบ้านธนารักษ์ไปแล้ว 3-4 โครงการ ลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว เนื้อที่หน่วยละ 50-100 ตารางวา หรืออาจมีลักษณะอื่น เช่น ทาวน์เฮาส์ หรืออาคารชุดพักอาศัย ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ ราคาต่ำกว่าราคาตลาดในพื้นที่เดียวกัน, ให้สิทธิเช่าที่ดินราชพัสดุ 30 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้โดยไม่เสียค่าต่อสัญญา, อัตราค่าเช่าที่ดินราชพัสดุผ่อนปรนจากระเบียบฯ 25%, อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน และกู้ได้ร้อยละ 100 ของราคาขาย ไม่มีเงินจองและเงินดาวน์, ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเจ้าของสิทธิและโอนเปลี่ยนมือได้, สามารถเบิกค่าเช่าบ้าน หรือค่าเช่าซื้อได้ตามระเบียบที่เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของข้าราชการหรือลูกจ้างแต่ละประเภทได้ และสามารถกู้ร่วมกับทายาท เพื่อให้ระยะเวลาการผ่อนชำระนานขึ้น

         

นอกจากนี้ ธพส.ยังได้รับมติคณะรัฐมนตรี ที่มีมติในหลักการให้เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา หรือดำเนินการให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปรับปรุงสถานีตำรวจ (โรงพัก) รวมทั้งสิ้น 400 แห่ง พร้อมด้วยสถานบริการด้านพยาบาลและบ้านพัก ในการดำเนินการดังกล่าวคาดว่าในปีหน้าจะเริ่มดำเนินการได้ และคงต้องประสานงานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกครั้ง รวมถึงการได้มาซึ่งเงินทุนสำหรับดำเนินการ

          มูลค่าสัญญาโครงการศูนย์ราชการ (ธพส.-เอกชน)

          ลำดับสัญญาคู่สัญญา    มูลค่า/ล้านบาท

          1.อาคารที่ทำการศาลปกครองบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 1,813

          2.อาคาร A และอาคารจอดรถ A บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 3,395

          3.อาคาร B และลานรอบอาคาร Bบมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ 6,877

          4. อาคารจอดรถ B ศูนย์ประชุม-หอพักบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง1,860

          5. อาคารวิศวกรรม-อาคารสาธารณูปโภคบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 1,100

          6.งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง NA

          7.งานภูมิสถาปัตย์-ระบบรดน้ำ-ระบายน้ำบจ.กรีนทัมป์ 137.49

          8. งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว (8.1-8.3) บมจ.บริษัท สยามสตีล อินเตอร์ฯ

          - สัญญา 8.1 139

          - สัญญา 8.2 160.4

          - สัญญา 8.3 156.7

          งานตกแต่งภายใน Built-in (8.4-8.6) อยู่ระหว่างทำเอกสารประกวดราคา

          9. งานโครงข่ายถนนเชื่อมต่อโครงการอยู่ระหว่างชี้แจงรายละเอียดผู้สนใจ

 

 

ที่มา : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ Biz Week

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ